Studenten Erasmus School of Economics derde in internationale Big Data-wedstrijd

Tijdens The Econometric Game, oftewel het 'WK Econometrie' zijn studenten van Erasmus School of Economics als derde geëindigd van de dertig deelnemende universiteiten. De beste 120 econometriestudenten ter wereld bogen zich van 6-8 april jl. in Amsterdam over een taaie kwestie: de zorg voor ouderen en de vraag of die is veranderd door de economische crisis. De deelnemende teams onderzochten aan de hand van een grote dataset welke sociaaleconomische parameters invloed hebben op de zorgafname van ouderen in Europa.

De studenten keken daarbij specifiek naar de verschillen tussen landen en naar de effecten van de economische crisis.Het team van Harvard University bleek uiteindelijk het beste in staat om uit een grote hoeveelheid Big Data een oplossing te destilleren waarmee de zorg voor ouderen in Europa kan worden verbeterd. Dat Nederland goed is in econometrie bleek uit het feit dat teams van vijf Nederlandse universiteiten meededen. Jan Tinbergen won in 1969 de eerste Nobelprijs voor de Economie, hij was een van de grondleggers van de econometrie. Nederland is ook het enige land waar econometrie een zelfstandige opleiding is.