Studiegroep ECB: ‘Inperken macht ECB niet opportuun’

Een studiegroep van experts, waaronder Fabian Amtenbrink, hoogleraar Recht van de Europese Unie aan Erasmus School of Law, heeft op 4 februari jongstleden de vaste Kamercommissie Financiën een online-toelichting gegeven op hun rapport ‘Economische en juridische aspecten van de ECB opkoopprogramma’s’.

De studiegroep onderzocht in opdracht van de vaste Kamercommissie Financiën wat de wenselijkheid en de mogelijkheid is om het mandaat van de ECB te wijzigen door middel van een verdragswijziging.

De conclusie luidt dat er geen grond is om aan te nemen dat de Europese Centrale Bank andere doelstellingen nastreeft dan prijsstabiliteit. De inflatie ligt al geruime tijd onder de doelstelling van 2%, dus voert de centrale bank terecht een ruim beleid, waar opkoopprogramma’s een rol in kunnen spelen. Dat de financiële stabiliteit daarmee ook wordt geholpen past binnen het mandaat van de centrale bank en is ‘mooi meegenomen’.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen