Subjectieve economische factoren ook objectief bestuderen

Subjectieve economische factoren ook objectief bestuderen

Economen erkennen steeds meer de behoefte om subjectieve factoren te bestuderen. In zijn oratie ‘Subjective truths’ gaat prof.dr. Aurélien Baillon in op de sleutelrol van subjectieve waarheden in de moderne economie. Hij stelt voor om het BBP te vervangen door de subjectieve mate van welzijn, of op zijn minst hiermee te complementeren. Baillon aanvaardt met zijn rede op vrijdag 22 mei 2015 het ambt van hoogleraar gedragseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Aan de ene kant zijn economen sterk afhankelijk van harde cijfers, maar aan de andere kant baseren zij hun uitleg vaak op zachte factoren. De harde cijfers zijn objectief, de zachte factoren zijn subjectief en individu-afhankelijk.

Economisch beleid wordt vaak gebaseerd op subjectieve prognoses door deskundigen. In zijn rede toont Baillon aantonen dat zelfs de zachte factoren, ook al zijn ze subjectief, objectief kunnen worden bestudeerd. In het bijzonder geeft hij uitleg over hoe je mensen kan stimuleren hun verwachtingen maar ook hun vertrouwen over toekomstige gebeurtenissen te onthullen. Tenslotte laat hij zien hoe je mensen waarheden kan laten onthullen die niet verifieerbaar zijn.

Over Aurélien Baillon 
Aurélien Baillon (1980) trad in dienst bij Erasmus School of Economics in 2007, na het behalen van een research master aan de universiteit van Toulouse en een PhD aan het Parijse Institute of Technology. Sinds zijn komst is Aurélien Baillon uitgegroeid tot een zeer waardevol lid van de sectie Gedragseconomie, een van de sterkste onderzoeksgroepen aan Erasmus Universiteit Rotterdam. In de afgelopen jaren kreeg hij vaker belangrijke erkenning voor zijn onderzoeksbijdragen, waaronder een Veni- en een Vidi-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Eerder dit jaar ontving Baillon een Starting Grant van € 1,5 miljoen van de European Research Council (ERC). Zijn onderzoek is gepubliceerd in toonaangevende vakbladen, waaronder de American Economic Review.

Meer informatie

Ronald de Groot, Communication Officer, Erasmus School of Economics:
M 06 53 64 18 46 E rdegroot@ese.eur.nl