Subsidie voor onderzoek naar risicofactoren voor onbedoelde zwangerschappen

In Nederland raakt ongeveer een op de vijf vrouwen onbedoeld zwanger. Dit is zorgelijk aangezien deze moeders en hun kinderen later vaak problemen ervaren met hun (psychische) gezondheid en ontwikkeling.  Een interdisciplinair team onder leiding van prof. dr. Pauline Jansen van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaat de risicofactoren in kaart brengen met behulp van Generation R data. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Onbedoelde zwangerschappen komen relatief veel voor onder jonge, lager opgeleide vrouwen met een niet-Westerse achtergrond. Dit is zorgelijk omdat jonge moeders en hun kinderen later vaak problemen ervaren met hun (psychische) gezondheid en ontwikkeling. Project UP (“Unintended Pregnancies) is erop gericht de risicofactoren voor onbedoelde zwangerschappen voor deze verschillende groepen in kaart te brengen. Daarnaast wordt onderzocht in welke gezinnen een onbedoelde zwangerschap leidt tot (psychische) problemen bij kinderen en hoe die verbanden verklaard kunnen worden (bijvoorbeeld door stress, psychopathologie van ouders), maar ook welke factoren juist beschermen tegen negatieve uitkomsten in de kinderen (bijvoorbeeld speelt het sociale netwerk een rol?). Project UP maakt gebruik van al verzamelde data binnen Generation R, een Rotterdams cohort dat 8000 gezinnen vanaf de vroege zwangerschap tot in de jonge volwassenheid volgt.

Interdisciplinair team en maatschappelijke impact

Het interdisciplinaire projectteam bestaat uit hoofdaanvrager prof. dr. Pauline Jansen van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), medeaanvragers dr. Hanan el Marroun (ESSB / Erasmus MC) en dr. Elize Koopman-Verhoeff (Leiden University) en projectadviseurs prof. dr. Manon Hillegers, dr. Mijke Lambregtse - van den Berg, dr. Hilmar Bijma (allen Erasmus MC), dr. Frouke Sondeijker (Verwey-Jonker Instituut) en dr. Wilma Jansen (Gemeente Rotterdam / Erasmus MC). Het team zal binnenkort worden versterkt door een postdoc onderzoeker.

In het project zal gewerkt worden aan maatschappelijke impact door de doelgroep en zorgmedewerkers regelmatig te consulteren in focusgroepen. Hierdoor ontstaat de garantie dat de meest relevante vraagstukken worden onderzocht en er een snelle vertaling naar praktijk en (preventie) beleid gerealiseerd kan worden. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw, Programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap.

Professor

Prof. dr. Pauline Jansen

Onderzoeker

dr. Hanan el Marroun

Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl, 0683676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen