Subsidie voor onderzoek naar verloop corona bij kankerpatiënten

Erasmus MC
Guido Pijper

Het Erasmus MC heeft van KWF Kankerbestrijding subsidie gekregen om te onderzoeken of patiënten met kanker harder worden getroffen door Covid-19 dan anderen. Voor mensen met kanker brengt het nieuwe coronavirus veel onzekerheid en angst met zich mee. Ook hun artsen kampen met vragen die ze beantwoord willen hebben, zodat ze hun patiënten zo veilig mogelijk door deze pandemie kunnen loodsen: Wat zijn de risicofactoren voor een ernstig verloop van een corona-infectie als je kanker hebt? En is het nodig om de behandelingen aan te passen? Onderzoekers prof. Anne-Marie Dingemans en dr. Astrid van der Veldt beantwoorden deze vragen op Amazing Erasmus MC.

Medische gegevens

De studie van onderzoekers prof. Anne-Marie Dingemans en dr. Astrid van der Veldt bestaat uit twee onderdelen. In fase één gaan ze medische gegevens van patiënten met Covid-19 en kanker verzamelen. Artsen in heel Nederland krijgen anonieme vragenlijsten waarin hen wordt gevraagd naar de soort kanker die hun patiënten hebben, naar het stadium waarin hun ziekte zich bevindt en welke behandeling ze ervoor hebben gekregen. Ook wordt uiteraard gevraagd naar de ernst van het verloop van Covid-19 en of de kankerbehandeling is aangepast.

Heftiger

Hoeveel klachten het coronavirus met zich meebrengt, verschilt per persoon. De ziekte verloopt vaak heftiger bij ouderen en mensen die al een ziekte onder de leden hebben. “Toen de epidemie begon, waren we bang dat kankerpatiënten ernstiger getroffen zouden worden door Covid-19”, vertelt Dingemans.

“Behandelingen voor kanker, zoals chemotherapie en immuuntherapie, kunnen de weerstand van patiënten beïnvloeden. Maar het effect daarvan op het beloop van Covid-19 weten we niet. We weten wel dat er artsen zijn gestopt met de behandeling of de dosis hebben aangepast, uit angst dat eventueel besmette patiënten te ernstig ziek zouden worden van corona. We willen allemaal onze patiënten zo veilig mogelijk door deze periode loodsen, maar er is nog teveel onduidelijk.”

Van der Veldt vult aan: “Eventuele aanpassingen die in de behandeling worden gedaan, zijn vooral op basis van gezond verstand. Maar wat we willen hebben zijn feiten. Zeker nu deze crisis lange tijd lijkt te gaan duren, willen we beslissingen over een behandeling onderbouwd kunnen nemen.”

Onderzoeker
Prof.dr. Anne-Marie Dingemans
Onderzoeker
Dr. Astrid van der Veldt
Meer informatie

Lees het gehele artikel op de website van Amazing Erasmus MC

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen