Subsidie voor ontwikkeling online database statistiekopgaven

De sectie Methoden en Technieken van het Department of Psychology, Education & Child Studies, onder leiding van prof. dr. Lidia Arends, heeft samen met drie andere Nederlandse universiteiten van SURF een subsidie gekregen voor het ontwikkelen van een online database met statistiekopgaven. Het verbindende, innovatieve project is een samenwerking tussen Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam (penvoerder), Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Utrecht.

Begrip van onderzoeksmethoden en statistiek is belangrijk voor studenten in bijna alle bachelor en (pre)masterprogramma's binnen de sociale en gedragswetenschappen. Het vergaren van deze kennis en vaardigheden vereist diepgaand en herhaald studeren door studenten, waarbij het beschikbaar stellen van leermaterialen (oefen- en toetsopgaven statistiek) cruciaal is.

Ontwikkeling online database statistiekopgaven

Doel van het SURF project “SHARESTATS - Statistiekopgaven open delen met een vakcommunity van docenten”.  is om een omvangrijke databank van statistiekopgaven te creëren en open beschikbaar te stellen via een eigen website en op Github en SURF ShareKit. De open database met statistiekopgaven zorgt ervoor dat iedere statistiekdocent eenvoudig statistiekopgaven kan selecteren en gebruiken in eigen onderwijs.

Hoogwaardig onderwijsmateriaal

Het project zal zorgen voor onderwijsmateriaal van (nog) hogere kwaliteit en daarnaast het tot stand brengen van een brede consensus over de inhoud en structuur van de database. Uiteindelijk zal hierdoor meer en hoogwaardiger leermateriaal in het onderwijs aangeboden kunnen worden, wat zal resulteren in verhoogd leerplezier, motivatie en studiesucces bij studenten in het vergaren van kennis en vaardigheden in de statistiek.

Sectie Methoden en Technieken
De sectie Methoden en Technieken van het Department of Psychology, Education & Child Studies maakt onderdeel uit van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. De sectie voert statistische en methodologische activiteiten uit gericht op praktische toepassing en op theoretisch en fundamenteel onderzoek. Het fundamentele onderzoek streeft naar het ontwikkelen en verbeteren van statistische technieken voor het bestuderen van sociale fenomenen en concepten. Daarnaast is de sectie verantwoordelijk voor het statistiekonderwijs van de opleidingen Pscychologie en Pedagogische Wetenschappen. 

Professor

prof. dr. Lidia Arends

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen