Succesvolle radio-uitzending BNR Nieuwsradio op de campus!

Succesvolle radio-uitzending BNR Nieuwsradio op de campus!

Afgelopen dinsdag 10 januari was radiozender BNR met het programma Juridische Zaken te gast bij Erasmus School of Law.

Het radioprogramma werd live uitgezonden tussen 15.30 uur en 16.00 uur en studenten en medewerkers van de faculteit grepen de kans graag aan om hierbij aanwezig te zijn. In het programma was onder meer hoogleraar Arbeidsrecht prof. mr. Ruben Houweling aanwezig om in gesprek te gaan over het thema ‘werk’ en hoe dat juridisch met elkaar te regelen. De uitzending werd georganiseerd in het kader van de awareness pijler uit het nieuwe MyFuture programma.

Onder leiding van BNR-presentator Ronald Olsthoorn spraken Ruben Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht, Linde Kirkpatrick, wetenschappelijk docent en masterstudent Arbeidsrecht Martine Assenberg van Eijsden over de wenselijkheid en onwenselijkheid van flexcontracten. Na de introductie van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) was het doel van minister Asscher meer vast werk en minder flex. Bovendien werd het ontslagrecht stevig op de schop genomen. Tijdens de uitzending op BNR Nieuwsradio werd nog eens aangehaald dat het vereenvoudigen van het arbeids- en ontslagrecht in de praktijk vaak uitmondt in (meer) ingewikkelde en dure procedures voor werkgevers. Ook wees prof. mr. Houweling nogmaals op een eerder dit jaar verschenen onderzoek van de sectie Arbeidsrecht aan Erasmus School of Law, waaruit een verviervoudiging van het aantal afgewezen ontslagverzoeken bleek.

Ook de verkorting van de maximale duur van tijdelijke arbeidscontracten van 3 jaar naar 2 jaar leidt volgens de deskundigen aan tafel tot moeilijkheden in de praktijk. Zo blijkt volgens Houweling, Kirkpatrick en Assenberg van Eijsden duidelijk dat de toch al kwetsbare werknemer die bijvoorbeeld minder geschoold werk verricht, de dupe is van de inperking van tijdelijke arbeidscontracten. Volgens hen slagen juist hoogopgeleide werknemers, die vaak meer in staat zijn ‘hun eigen boontjes te doppen’, er beter in een vast arbeidscontract af te dwingen.

Tijdens de uitzending werd voorts nog een juridische vraag behandeld, gesteld door een ondernemer en in de uitzending beantwoord door een student. De ondernemer heeft een klein softwarebedrijf, maar een van zijn werknemers functioneert steeds minder. Hij heeft echter geen dossier opgesteld en de vraag was dan ook of het toch mogelijk was om het contract met deze ondernemer te beëindigen. Het antwoord werd live op de radio gegeven door Bas Krijgsman, masterstudent Arbeidsrecht. Hij adviseerde de ondernemer in overleg met de werknemer te treden om zodoende met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Mocht dat niet slagen, adviseerde Krijgsman alsnog te starten met het opbouwen van een dossier over het functioneren van de werknemer, zodat een ontslag eventueel via de rechter nog afgedwongen kan worden.

Uitzending terugluisteren: https://www.bnr.nl/radio/bnr-juridische-zaken/10316334/10-januari-flexwerk-het-nieuwe-vast 

70dab5ae34d32bba156ae605456af1136d769906ed60ea8d32c92101597cfed6
862c4ff64ac5c4f664451422dcdd681a7425673f3250810353aaddba503c65f9