Succesvolle ronde tafel over ‘Shareholder Information Needs’

Succesvolle ronde tafel over ‘Shareholder Information Needs’

Het verstrekken van de juiste informatie is van groot belang bij het herstel van vertrouwen in de financiële verslaggeving. Aandeelhouders zullen alleen vertrouwen hebben in de verslaggeving als zij de relevante informatie tijdig ontvangen.

Op maandag 24 november 2014 organiseerde Maarten Pronk, hoogleraar Accounting aan Erasmus School of Economics en tevens werkzaam bij EY een ronde tafel over het thema ‘Shareholder Information Needs’. Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren de relevantie van jaarrekeningen, de hoeveelheid informatie, aangepaste winstcijfers en het taalgebruik in jaarrekeningen. Sprekers tijdens de ronde tafel waren hoogleraar David Veenman (Erasmus School of Economics), Sander van Dam (senior vice president Accounting & Control bij Wolters Kluwer), Konrad Zomer (senior Equity Analyst bij ABN AMRO) en Herman Bots (head of Fundamental Equities bij APG Asset Management).

 

Een belangrijke constatering tijdens de ronde tafel was dat de professionele gebruikers van mening zijn dat het jaarrapport relevante informatie biedt. Wel zou de focus meer moeten liggen op het jaarrapport als informatiebron voor gebruikers van financiële informatie dan op het jaarrapport als een algemeen visitekaartje. Daarbij past een heldere en beknopte tekst over de meest relevante onderwerpen. Zo’n focus helpt om het vertrouwen in verslaggeving te herstellen. Het deelnemersveld aan de ronde tafel bestond verder uit personen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van jaarrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen, accountants van EY en wetenschappers van Erasmus Universiteit Rotterdam.