Succesvolle samenwerking Technion Universiteit Haifa, Israel

De SOC-gelden hebben het voor Behavioral Economics, een relatief nieuwe groep binnen Erasmus School of Economics, mogelijk gemaakt om een aantal zeer gerenommeerde toppers te ontvangen om samen met de Behavioral Economics groep onderzoek te doen. Voornamelijk de successen die geboekt zijn door de intensieve samenwerking met Technion Universiteit Haifa, Israel, zijn hierbij opvallend. De Behavioral Economics groep verricht zowel theoretisch als empirisch (experimenteel) onderzoek. De groep bestaat momenteel uit gedragseconomen.

Vanaf 2009 is hoogleraar Ido Erev (Technion, Haifa), elk jaar voor een maand als visiting professor naar de Erasmus School of Economics gekomen.

Zijn aanweizigheid heeft een belangrijke stimulans gegeven aan de groep Behavioral Economics. Ten eerste zijn verschillende gezamenlijke artikelen geschreven waarvan een aantal inmiddels in toptijdschriften is verschenen. Hij heeft intensief samengewerkt met de PhD-studenten van de afdeling wat voor de laatsten zeer stimulerend was en tot een aantal samenwerkingsverbanden heeft geleid.

De komst van Ido Erev heeft een formele samenwerking tussen Erasmus School of Economics en Technion bespoedigd. Deze samenwerking is bekrachtigd door de beide decanen in een Memorandum of Understanding. In het kader hiervan zijn twee PhD-studenten (Amit Kothiyal en Vitalie Spinu) in mei 2011 een maand gastonderzoeker bij Technion geweest en zijn twee studenten van Ido Erev in september 2011 een maand bij Erasmus School of Economics te gast geweest. In januari 2012 heeft Behavioral Economics samen met de groep van Ido Erev een workshop in Israël over gedrag onder risico georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt in januari 2014 opnieuw gehouden. Zijn aanwezigheid als visiting professor, alsmede visiting professors van andere gerenommeerde universiteiten, heeft de internationale uitstraling van Behavioral Economics versterkt en heeft ook geleid tot langdurige bezoeken van andere uitstekende onderzoekers (Enrico Diecidue (INSEAD), Maik Dierks (Münster), Olivier l’Haridon (Sorbonne, Parijs), Laetitia Placido (Parijs) en Ulrich Schmidt (Kiel)). Op de vraag naar het waarom van hun bezoek gaven zij allen aan dat de groep Behavioral Economics momenteel toonaangevend is in Europa.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen