Succesvolle subsidieaanvraag in samenwerking met Hogeschool Inholland

Handshake

Erasmus School of Law heeft, samen met Hogeschool Inholland, een subsidie van €385.000 binnengehaald binnen het programma Wisselstroom van de Unie Nederlandse Universiteiten en het ministerie van OCW. Het doel van dit programma is om de doorstroom van HBO naar WO en omgekeerd te bevorderen.

Binnen het strategische thema 'Van studiesucces naar studentsucces’ staat niet alleen het studierendement centraal, maar ook de wensen van de student zelf. Daarom zullen er in samenwerking met de opleiding HBO-Rechten van Hogeschool Inholland verschillende initiatieven worden ontwikkeld, waaronder een begeleidingsprogramma voor HBO-propedeuse studenten die instromen in een bachelor van Erasmus School of Law, een summer school voor instromende HBO-propedeuse studenten en een aangepast traject waardoor studenten Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht gedurende het eerste jaar gemakkelijker kunnen instromen in de opleiding HBO-Rechten van Hogeschool Inholland.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen