SURF en hoger onderwijsinstellingen akkoord over dienst Edusources

Edusources is een repository voor docenten dat specifiek wordt ingericht op het duurzaam opslaan en delen van digitale (open) leermaterialen.

SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen, heeft samen met VU en EUR in de voortrekkersrol een akkoord weten te realiseren van de diverse betrokken hoger onderwijsinstellingen voor het aanbieden van edusources als nieuwe dienst. Edusources is beschikbaar vanaf januari 2021.

Beschikbaarheid van digitaal leermateriaal is een belangrijke succesfactor bij het flexibel en gepersonaliseerd kunnen aanbieden van onderwijs en is door de huidige COVID19 situatie wellicht nog belangrijker dan ooit.

Leermateriaal innoveren
Eén van de voordelen van het repository is dat docenten in staat worden gesteld hun onderwijs gemakkelijk te innoveren. Doordat zij beschikken over een veelheid aan (open) toegankelijk digitaal leermateriaal wat kan worden (her)gebruikt en zo nodig aangepast aan de eigen onderwijscontext en kunnen zij dit binnen hun eigen modules opnieuw aanbieden.

Canvas-integratie en keuzemogelijkheid
Daarnaast is het van belang dat digitale (open) leermaterialen gemakkelijk gekoppeld kunnen worden aan de onderwijsmodules in Canvas, het LMS van de universiteit. Edusources zorgt voor een goede infrastructuur, voorzien van metadatering, een zoekfunctie zodat leermaterialen goed zijn (terug) te vinden en uiteraard een goede Canvas integratie.

Het grote voordeel voor de docent is ook de keuzemogelijkheid uit drie scenario’s. Het leermateriaal kan worden afgeschermd voor 1) de eigen doelgroep 2) de Erasmus Universiteit (semi-open) en 3) volledig open gedeeld met het publiek.

Meer informatie

Vragen? Neem contact op met Wouter Kleiheeg (projectleider Digitaal Open Leermateriaal): wouter.kleiheeg@eur.nl of 06-38739813