Susanne Janssen en Thea Hilhorst benoemd tot lid van KNAW

Prof.dr.ir. Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire Studies aan het International Institute of Social Studies (ISS) en prof. dr. Susanne Janssen, hoogleraar Sociologie van Media en Cultuur van Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) zijn benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Een lidmaatschap is voor het leven en is in Nederland een groot eerbetoon voor een wetenschappelijke carrière.

De KNAW kiest jaarlijks maximaal 16 nieuwe leden. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is in 1808 opgericht als adviesorgaan van de regering, een taak die zij ook nu nog vervult. De KNAW is het forum, de stem en het geweten van de wetenschap in Nederland. Diverse wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn lid van de KNAW. De nieuwe Akademieleden, waaronder Thea Hilhorst en Susanne Janssen, worden later dit jaar geïnstalleerd.

Over Thea Hilhorst

Thea Hilhorst Hoogleraar Humanitaire Studies (Institute of Social Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam), onderzoekt hoe humanitaire crises zich ontwikkelen als gevolg van conflicten en rampen. Ze bestudeert de impact van deze crises op individuen, instituties, gemeenschappen en samenlevingen, en de respons die ze opwekken. Zij excelleert als wetenschapper, maar zet zich ook in voor beleid, praktijk en activisme. Ze wordt regelmatig gevraagd om internationale hulporganisaties te adviseren. Als lid van de KNAW brengt zij expertise mee die nodig is om onderzoekers uit crisislanden meer toegang te geven tot de internationale wetenschappelijke gemeenschap.

Over Susanne Janssen

Susanne Janssen, Hoogleraar Sociologie van Media en Cultuur (Erasmus School of History, Culture and Communication, Erasmus Universiteit Rotterdam) is een toonaangevende onderzoeker op het gebied van media, cultuur en samenleving met een grote staat van dienst in internationaal vergelijkend onderzoek en multidisciplinaire samenwerking. Haar onderzoeksterrein bestrijkt uiteenlopende thema’s zoals de impact van globalisering en digitalisering in de cultuursector, de rol van intermediairs in de productie en waardering van cultuur, cultuurbeleid en maatschappelijke verandering en sociaal-culturele verschillen in mediagebruik en cultuurconsumptie. Janssen heeft meerdere grootschalige internationale onderzoeksprojecten geleid en staat ook nu aan het hoofd van een consortium in het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020. Als bouwdecaan voor het vakgebied media en communicatie aan de EUR ontwikkelde zij de succesvolle internationale bacheloropleiding Communication and Media (IBCoM) en de research master Sociology of Culture, Media and the Arts.

Professor
Professor
Meer informatie

Alle KNAW leden van de EUR zijn te vinden in dit overzicht
Kijk ook op KNAW.nl

Gerelateerde content
Hieab Adams krijgt een KNAW Early Career Award. Adams is universitair docent bij Klinische Genetica en Radiologie en arts-assistent in opleiding tot specialist…

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen