Sustainability Monitor laat kansen zien op het gebied van duurzaamheid

Docent geeft les in collegezaal

Hoe duurzaam is de Erasmus Universiteit Rotterdam? De nieuwe Sustainability Monitor helpt die lastige vraag te beantwoorden. Je vindt er informatie over onze CO2-uitstoot. Ook geeft de monitor een beeld van hoe ons onderzoek en onderwijs zich verhouden tot de SDG's.

De Sustainability Monitor helpt de juiste kant op te bewegen 

De CO2-voetafdruk van de universiteit is een belangrijke indicator voor duurzaamheid. In de Sustainability Monitor kun je gegevens vinden over onze CO2-uitstoot en vergelijkingen maken. Je kunt bijvoorbeeld onderscheid maken tussen de uitstoot die ontstaat door het verwarmen van gebouwen, door afvalverwerking of door zakenreizen. Ook kun je onze voetafdruk door de jaren heen bekijken, in totaal of per categorie. De emissiegegevens worden zo nauwkeurig mogelijk verzameld. Zo meten we onze CO2-uitstoot volgens de NEN-ISO 14064 norm en is de opbouw van de voetafdruk volgens de methoden van het Green House Gas Protocol.

De gegevens weerspiegelen de invloed van verschillende ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Denk aan het groeiende aantal studenten en werknemers, de gevolgen van de coronacrisis en de genomen duurzaamheidsmaatregelen. Het dashboard laat ook zien hoe groene stroom en energiebesparende maatregelen zorgden voor een gestage afname van onze voetafdruk.

De duurzaamheidsmonitor helpt de universiteit in de goede richting te bewegen. Het laat zien waar de meeste vooruitgang op het gebied van duurzaamheid geboekt kan worden. Duurzaamheidsmanager Mariecke van der Glas: Omdat een groot deel van onze voetafdruk veroorzaakt wordt door mobiliteit, zetten we stevig in op minder en duurzamer reizen. Zowel voor zakelijk als voor dagelijks reisverkeer.” Het dashboard draagt bij aan bewustwording over het onderwerp, het stimuleren van duurzaam gedrag en het faciliteren van de dialoog. “We hopen dat de monitor veel geconsulteerd wordt, de dialoog bevordert en constructieve feedback genereert. Komt er vaker een vraag naar bepaalde data, dan kunnen we overwegen die toe te voegen,” aldus Mariecke van der Glas.

Hoe ons onderzoek en onderwijs gerelateerd zijn aan de SDG’s

Een ander onderdeel van het dashboard is de SDG mapper. Dit deel van de monitor wordt gebruikt om te classificeren in hoeverre ons onderwijs en onderzoek gerelateerd zijn aan de zeventien Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Het laat zien of onze academische publicaties en opleidingen betrekking hebben op één of meer van de SDG’s. We beseffen dat niet al ons onderzoek en onderwijs verband houdt met de SDG’s, maar we hechten waarde aan de inzichten die de mapper biedt om onze activiteiten te richten op voorwaarden die het bereiken van positieve maatschappelijke effecten vergemakkelijken. De SDG’s zijn dus geen resultaat- of impactmaatstaf, maar bieden een kader dat nuttig is voor het formuleren van maatschappelijke impactambities, strategieën en activiteiten op individueel, afdelings-, facultair en universitair niveau. Bovendien kunnen we met de inzichten ons onderzoeks- en onderwijsbeleid bij de EUR beter verfijnen. “Je ziet bijvoorbeeld veel publicaties op het gebied van gezondheid. Dat is niet goed of slecht, maar het is wel handig om te weten en je er bewust van te zijn,” aldus Mariecke van der Glas.

Hoewel de SDG mapper interessante inzichten biedt in hoe ons werk zich verhoudt tot de SDG’s, zijn er ook een paar nadelen. Denk aan de grote hoeveelheid van en diversiteit in SDG-classificatiealgoritmen. Het mapping-algoritme is open source en beschikbaar via Github. Momenteel zijn in deze alpha-versie alleen Engelstalige academische artikelen en cursusbeschrijvingen opgenomen uit PURE, ons Current Research Information System (CRIS) en OSIRIS. Nederlandstalige artikelen en cursusbeschrijvingen worden in een volgende versie automatisch vertaald en opgenomen. Onderzoekers van het International Institute of Social Studies valideren het SDG-algoritme door handmatige en algoritmische labeling van alle onderzoeksartikelen te vergelijken. Daarnaast wordt het EUR-algoritme momenteel vergeleken met dat van Elsevier’s en Leiden CWTS’.

Meer informatie

Denk mee over de verdere ontwikkeling van de Sustainability Monitor

De monitor is voor iedereen toegankelijk en te vinden via deze pagina. De informatie in het dashboard wordt minstens één keer per jaar bijgewerkt, in het geval van SDG mapper vaker. In de zomer van 2023 komt er een officiële lancering met extra functies en verbeteringen. In de tussentijd vragen we iedereen die wil om constructief mee te denken over de verdere ontwikkeling van de Sustainability Monitor als geheel en de SDG mapper. Neem daarvoor contact met ons op via sustainable@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen