Suzan Stoter nieuwe decaan van Leidse rechtenfaculteit

Suzan Stoter

Met ingang van 1 januari 2024 wordt prof. mr. dr. drs. Suzan Stoter de nieuwe decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Stoter, die negen jaar het decanaat voerde van Erasmus School of Law, wordt in Leiden benoemd voor een periode van vier jaar.

Suzan Stoter is sinds 1 juli van dit jaar interim-decaan en hoogleraar Rechtssociologie bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en daarnaast nog gedeeltelijk aan Erasmus School of Law verbonden. Ze kijkt uit naar deze nieuwe uitdaging: ‘Het is voor mij een eer om als decaan te zijn benoemd. Ik ga de ervaring die ik heb mogen opdoen in samenwerking met vele fijne collega’s van Erasmus School of Law in Leiden inzetten om met het faculteitsbestuur, de wetenschappelijk directeuren, medewerkers en studenten verder te bouwen aan de toekomst van de juridische faculteit en de daarbinnen beoefende disciplines.’

In 2013 werd hoogleraar Stoter benoemd tot de eerste vrouwelijke decaan van Erasmus Universiteit Rotterdam. Op 1 januari 2022 werd zij als decaan van Erasmus School of Law opgevolgd door hoogleraar Privaatrecht, prof. mr. dr. Harriët Schelhaas. Schelhaas is verheugd met de benoeming van haar collega en voorganger: ‘Suzan heeft een zeer ruime en brede bestuurlijke ervaring en staat voor transparant leiderschap. Ik ben ervan overtuigd dat zij haar rol als decaan met verve zal vervullen en dat de Leidse rechtenfaculteit zal profiteren van haar ervaring en kunde. Ik kijk uit naar onze samenwerking binnen diverse gremia.’

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Ronald de Groot, communicatieadviseur bij Erasmus School of Law: rdegroot@ese.eur.nl en 06 53 641 846.

Fotografie: Monique Shaw

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen