Technologische vernieuwing door samenwerking

Technologische vernieuwing door samenwerking

Een toekomstbestendige én goedkopere zorg: dat is de doelstelling van Medical Delta, een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC, het LUMC (Leiden) en TU Delft. Biomedisch technoloog Ton van der Steen is een van de voortrekkers van Medical Delta. Hij legt tijdens het Wetenschapscafé op maandag 30 maart 2015 uit hoe technologie de zorg goedkoper gaat maken. 

Kunnen we de zorg toekomstbestendig én goedkoper maken? En tegelijkertijd prettiger en beter voor de patiënt? Medical Delta, een samenwerking tussen het Erasmus MC, LUMC (Leiden) en TU Delft, heeft precies dit als doelstelling. Biomedisch technoloog Ton van der Steen is een van de voortrekkers van Medical Delta. Hij zal tijdens het Wetenschapscafé, georganiseerd door Science4You, uitleggen hoe technologie de zorg goedkoper gaat maken. 

Binnen Medical Delta is technologische vernieuwing door samenwerking het uitgangspunt. Er wordt o.a. gewerkt aan op afstand bestuurbare naalden, katheters die allerlei vormen kunnen aannemen en het via een holle naald vastzetten van een loslatende knie- of heupprothesen. Deze technische hoogstandjes kunnen grote, risicovolle operaties helpen voorkomen. 

Meer informatie

Dr. Marja Miedema, ErasmusMC, E m.miedema@erasmusmc.nl of T 010-7043947