Terugblik symposium Big Data: van wetenschap naar praktijk

Terugblik symposium Big Data: van wetenschap naar praktijk

Ruim 175 geïnteresseerden bezochten het symposium ‘Big Data: van wetenschap naar praktijk’. Erasmus Q-Intelligence organiseerde dit symposium om deelnemers te informeren over wat de wetenschap kan betekenen voor praktische vraagstukken als het gaat om het opsporen van relevante, beslissingsondersteunende informatie uit grote databestanden.

Het symposium werd geopend door prof. dr. Cees van Halem, directeur van Erasmus Q-Intelligence. Hij benadrukte dat het symposium haar naam eer aan zal doen met bijdragen van sprekers uit zowel de wetenschap als de praktijk; te beginnen met een lezing over ‘Big Science’ door dr. Michel van de Velden, associate professor of Statistics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dr. Van de Velden besprak de risico's van het gebruik van grootschalige data-analyse zonder het juiste vakmanschap. Er is namelijk altijd wel iets te vinden als gegevensbestanden groot genoeg zijn, zoals het verband tussen Nicolas Cage-films en verdrinkingen en een dode zalm die reageert onder een fMRI-scan. Zonder de juiste statistische correcties kunnen dergelijke verbanden onterecht voor waarheid worden aangenomen. Dr. Van de Velden betoogde verder dat er naast statistische significantie gekeken zou moeten worden naar praktische significantie en dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de kwaliteit van gegevens: veel data is niet altijd beter en selectie-effecten in een steekproef kunnen funest zijn voor een goede data analyse; hoe Big de data ook is.

Key take-away is dat met voorzichtigheid en expertise met Big Data dient te worden omgegaan.


Samsung Electronics: Verbetering van supply chain online verkoop

De middag werd voortgezet met een interviewsessie over de praktijk van Big Data.

Prof. dr. ir. Rommert Dekker, hoogleraar Quantitative Logistics and Operations Research aan de Erasmus Universiteit en Thai Young Kim, senior manager logistic innovation bij Samsung Electronics bespraken hoe Big Data logistiek management bij Samsung verandert.

“Hoe kan de supply chain van online verkoop van telefoontoestellen verbeterd worden dankzij data gedreven onderzoek?”

De kernvraag daarbij was: hoe dienen de verschillende mogelijke distributiekanalen ingezet te worden, gegeven de bereidheid van klanten om extra kosten te accepteren als de afleveringstijd korter wordt? De heer Kim gaf aan dat Samsung tegenwoordig geen beslissingen meer neemt zonder data analytics op terreinen als Pricing, Risk Management en Supply Chain Management.

Fokker Services: belang van voorspellen levertijden

De interviewsessie werd vervolgd met Auke Nouwens, manager production and maintenance engineering bij Fokker Services. Fokker wil kunnen voorspellen wanneer een leverancier van reserveonderdelen niet meer kan leveren. Volgens de heer Nouwens is het van groot belang om 'obsolescence' tijdig te ontdekken opdat goedkope alternatieven kunnen worden gevonden of in overleg kan worden getreden met de leverancier. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de heer Nouwens kon al zeggen dat hij verbaasd is dat de ‘psychologie’ van de leverancier zo goed kan worden voorspeld aan de hand van historische gegevens.

De heer Nouwens gaf ook nog een belangrijke wijsheid mee aan het publiek: "Betrek gelijk alle intern betrokkenen bij het proces van Data Analytics".

Tot slot spraken prof. dr. Cees van Halem en dr. Kristiaan Glorie namens Erasmus Q-Intelligence over praktische toepassingen van Big Data. Professor Van Halem lichtte de missie van Erasmus Q-Intelligence toe: 'Het gaat ons om het valoriseren van expertise met betrekking tot kwantitatieve analyse op organisatievraagstukken'. En, zo zei hij: “door gebruik te maken van 60 jaar aan onderzoekservaring aan het Econometrisch Instituut hebben wij grootschalige analysevraagstukken kunnen oplossen”. Hij illustreerde deze uitspraak met enkele recente projecten, zoals het reduceren van de roosterproblematiek van de NS, het ontwikkelen van business indicatoren voor de economie, en het maken van vraagprognoses voor culturele instellingen. Dr. Glorie ging dieper in op een bijzonder project: het matchen van nierdonoren aan nierpatienten. Dankzij het toepassen van ‘Big Analytics’ kan het aantal transplantaties vergroot worden, terwijl tegelijkertijd de wachttijd en kosten worden gereduceerd en eerlijkheid gewaarborgd blijft.

Het symposium werd afgesloten met een verrassende poppenkast, waarbij sprekers en onderwerpen op de hak werden genomen. Het toepassen van Big Data wetenschap in de praktijk is dan wel een serieus onderwerp, er zijn tal van humoristische voorbeelden te noemen waarbij opmerkelijke fouten zijn gemaakt. Dode zalmen hebben namelijk echt geen hersenactiviteit.