Thea Hilhorst naar ISS

Thea Hilhorst naar ISS

Prof.dr. Thea Hilhorst is per 1 oktober 2015 aangesteld als hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw bij rampen en conflicten bij het International Institute of Social Studies (ISS). Ze gaat onderzoek doen naar de wijze waarop hulporganisaties en overheden reageren op rampen in conflictsituaties. Onlangs ontving Hilhorst nog een prestigieuze Vici-beurs voor talentvolle, senior onderzoekers die vernieuwend onderzoek doen.

Bij het ISS zal Hilhorst zich bezighouden met het project waarvoor zij de Vici-beurs ontving: When disasters meet conflict: Disaster response of humanitarian aid and local state and non-state institutions in different conflict scenarios. Zij zal daarbij nauw samenwerken met ISS-medewerkers die zich bezighouden met conflict studies en internationale samenwerking, Voor het project worden drie PhD-researchers en een post-doc aangetrokken.

Thea Hilhorst was voorheen werkzaam bij de Wageningen Universiteit, waaraan zij parttime verbonden blijft.

International Institute of Social Studies (ISS)
Het ISS is een internationaal onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van ontwikkelingsstudies. Het ISS is gevestigd in Den Haag en is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jaarlijks studeren er zo’n 300 tot 400 studenten, voornamelijk uit ontwikkelingslanden, op het ISS. ISS heeft tevens een groot PhD-programma.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Afdeling Marketing & Communicatie ISS: Femke van der Vliet (femke.vandervliet@eur.nl) / Sandra Nijhof (sandra.nijhof@eur.nl)/ T 070 4260419