Thuiswerken en -studeren geeft werkdruk en stress bij medewerkers en studenten Erasmus Universiteit

Foto Campus Woudestein

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft eind april een survey gehouden onder bijna 5000 studenten en 1300 medewerkers om te peilen hoe het thuis studeren en werken hen vergaat. Hoewel er ook voor de coronacrisis een hoge druk en stress werden ervaren, lijkt er nu sprake te zijn van een nog hogere druk en stress dan eerder het geval was, waarbij functie en thuissituatie medebepalend zijn.

Hoewel de druk bij iedereen hoog is, lijkt het medewerkers beter af te gaan dan studenten. Wel zijn er verschillen waargenomen tussen functie en thuissituatie. Zo ervaren docenten significant meer werkdruk en werkstress dan andere medewerkers. Dit geldt ook voor medewerkers en studenten met zorgtaken. Alleenstaanden ervaren over de gehele linie meer eenzaamheid. De thuissituatie van studenten maakt weinig verschil voor het ervaren van studiedruk en -stress, maar studenten die alleen wonen hebben wel meer mentale klachten. Promovendi ervaren significant meer negatieve gevoelens, zoals somberheid, piekeren en angst, dan de andere groepen medewerkers. Verder zijn zowel studenten als medewerkers veelal tevreden over de communicatie vanuit de universiteit.

Studenten

Voor 30% van de studenten gaat het thuis studeren ze (erg) goed af. Echter geeft 40% aan dat het thuis studeren ze niet goed afgaat. 73% van de studenten geeft aan dat er zaken zijn die het thuis studeren lastig maken, zoals afleiding van huisgenoten, motivatie en concentratie. Nederlandse studenten gaat het thuis studeren beter af in vergelijking met internationale studenten.

Een opvallende uitkomst is dat studenten die alleen wonen meer last hebben van angst en eenzaamheid, en dat ze meer piekeren. Studenten die zorgtaken hebben en/of inwonende kinderen ervaren meer studiedruk en -stress. Van de ondervraagde studenten geeft 38% aan dat ze wel hulp vanuit de universiteit kunnen gebruiken. Daarbij worden onder andere ‘begeleiding’, ‘duidelijke communicatie’ en ‘druk verlagen’ genoemd.

“We zijn trots op de veerkracht die onze medewerkers en studenten tonen”

Rutger Engels

Rector magnificus

Medewerkers

Iets meer dan de helft van de medewerkers geeft aan dat het thuiswerken ze (erg) goed afgaat, tegenover 16% die aangeeft dat het thuiswerken ze niet goed afgaat. Ook voor de medewerkers geldt dat Nederlandse medewerkers het thuiswerken beter beoordelen dan internationale medewerkers. Zaken die het thuiswerken belemmeren zijn onder andere de werkplek, zorg voor kinderen en concentratieproblemen.

Medewerkers met een wetenschappelijke functie ervaren meer werkdruk en -stress dan ondersteunend personeel. Dit geldt in het bijzonder voor docenten. Promovendi ervaren de meeste negatieve gevoelens van alle medewerkers. Tot slot geeft 41% van de medewerkers aan hulp te kunnen gebruiken vanuit organisatie waarbij ’communicatie’, ‘begrip’ en ‘advies’ het meest worden genoemd.

Acteren op hulpvraag

“We zijn trots op de veerkracht die onze medewerkers en studenten tonen”, zegt Rutger Engels, rector magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam. “Dit hebben we al eerder ervaren en dit wordt bevestigd door het onderzoek. Toch ondervinden verschillende groepen moeilijkheden in het thuis studeren en werken. Hierop ondernemen we verschillende acties.” Hierbij kan gedacht worden aan het intensiveren van het contact, het leren omgaan met stress en onzekerheid, het aanbieden van een hulpplatform als Are you ok out there? voor studenten en OpenUp voor medewerkers en het steunen van studenteninitiatieven zoals StayRotterdam.

Engels vervolgt: “In het bijzonder zijn wij benieuwd naar wat we kunnen leren van studenten en medewerkers die veerkrachtig omgaan met thuis werken en studeren en hoe we deze kennis en hun inzet kunnen gebruiken om degenen die het moeilijker hebben te helpen. We zullen dit onderzoek blijven herhalen om goed zicht te hebben op hoe het met onze studenten en medewerkers gaat en om gericht verbeteringen te kunnen doorvoeren. Uit deze survey blijkt namelijk dat in deze crisis sommigen in onze gemeenschap kwetsbaarder zijn dan anderen. Het is een reëel risico dat die kwetsbaarheid omslaat in ziekte, en dat willen we koste wat kost voorkomen.”

Over het onderzoek

Het doel van het onderzoek was te achterhalen hoe de informatievoorzieningen vanuit Erasmus Universiteit Rotterdam wordt ervaren door medewerkers en studenten, en hoe het thuiswerken en -studeren hen vergaat. In totaal hebben 1.384 medewerkers, waarvan 1.079 medewerkers uit Nederland en 305 internationale medewerkers, de survey ingevuld. Maar liefst 4.823 studenten hebben deelgenomen, waarvan 3.451 studenten uit Nederland en 1.372 internationale studenten.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn vergelijkbaar met andere onderzoeken die zijn uitgevoerd in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld bij de Universiteit van Amsterdam.

Aanstaande dinsdag om negen uur zullen we de resultaten bespreken in Erasmus TV.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen