Ticket to ride – de btw-behandeling van een city card

door: John Gruson
Image of a tram
Image of a tram

Mr.drs. John Gruson, wetenschappelijk docent indirecte belastingen bij Erasmus School of Economics heeft een blog geschreven over de (toekomstige) btw-behandeling van city cards. Zijn blog is hieronder te lezen.

Op donderdag 28 april heeft het Europese Hof van Justitie de btw-behandeling van city cards verduidelijkt. City cards, je kent ze wel, die handige pasjes waarmee je als toerist voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 24, 48 of 72 uur een stad kan ontdekken, gratis toegang of een fikse korting krijgt bij veel bezienswaardigheden en die ook als vervoerbewijs kan gelden voor het openbaar stadsvervoer.

Ja, ook voor sightseeing tours op die lelijke hop on hop off bussen, die inmiddels plichtmatig door grote steden wereldwijd lijken rond te rijden.

Voucher

Nu zal je denken, die city cards bestaan al zo lang, dan is de btw-behandeling toch overduidelijk? Niet helemaal. DSAB Destination Stockholm verkoopt een city card aan toeristen die Stockholm bezoeken. DSAB en de Zweedse belastingdienst verschillen van mening over het antwoord op de vraag of de city card moet worden beschouwd als een voucher. Een voucher is een instrument dat door een of meer ondernemers moet worden aanvaard als gehele of gedeeltelijke tegenprestatie voor een goederenlevering of een dienst. De identiteit van mogelijke leveranciers en dienstverrichters moeten op de voucher zelf staan of op de bijbehorende documentatie. Wanneer er inderdaad sprake is van een voucher, dan is de vraag of bij uitgifte van de voucher de plaats van levering of dienst en het verschuldigde btw-bedrag al bekend zijn. Als dit het geval is, spreken we van een Single Purpose Voucher (SPV). Als dit niet het geval is dan is sprake van een Multiple Purpose Voucher (MPV). Dat is belangrijk om te weten voor een ondernemer, want bij uitgifte van een SPV is kortgezegd btw verschuldigd, terwijl bij een MPV pas bij inwisseling btw is verschuldigd. Een MPV kan voor een ondernemer daarom lucratiever zijn als de houder van de voucher uiteindelijk de voucher niet inlevert, maar in de la laat liggen totdat de uiterste inleverdatum is verstreken.

Vrijgesteld

Volgens DSAB is bij de city card sprake van een voucher en wel van een MPV. De deelnemende ondernemers aanvaarden de card namelijk als een tegenprestatie voor de levering van een goed of de verlening van een dienst. Bij iedere prestatie wordt een bedrag van de card afgeschreven en ontvangt de ondernemer een vergoeding van DSAB. Sommige diensten of goederen zijn onderworpen aan btw, maar vallen onder verschillende btw-tarieven, terwijl andere diensten, zoals de toegang tot een museum, vrijgesteld zijn van btw.

Complex

Waarom is deze zaak nu interessant? De btw-behandeling van vouchers was in het verleden erg complex, mede omdat EU-lidstaten er verschillende interpretaties op nahielden. Sinds 1 januari 2019 zijn de regels omtrent vouchers geharmoniseerd. Het Hof van Justitie heeft nog niet eerder aanleiding gehad om een oordeel te geven over de wijze waarop de begrippen “voucher” en “voucher voor meervoudig gebruik” in deze vrij nieuwe wetgeving moeten worden uitgelegd. Het heeft nu daartoe de kans gekregen.

Het Hof van Justitie is het eens met DSAB dat de city card een voucher is, omdat in dit geval sprake is van een instrument dat de houder ervan het recht geeft om gedurende een beperkte tijd en tot een bepaald bedrag op een bepaalde plaats gebruik te maken van verschillende diensten, ook al kan de houder wegens de beperkte geldigheidsduur niet van alle aangeboden diensten gebruik maken. Bovendien is de city card een MPV aangezien de over deze diensten verschuldigde btw niet bekend is op het tijdstip van uitgifte.

Aankoopbonnetje

Inmiddels maakt iedereen vakantieplannen voor de zomer. Ik heb mijn planning al rond. Met het gezin ga ik fijn twee weken onbezorgd de prachtige Zweedse natuur ontdekken, overnachten in de typische rode huisjes, genieten van de ‘fika’ onder begeleiding van kaneelbroodjes en de geschiedenis van de Vikingen bestuderen. Natuurlijk gaan we ook Stockholm bezoeken. Die city card nemen we natuurlijk ook, want elk voordeeltje telt natuurlijk. Anno 2022 zijn ze overigens veelal als app aan te kopen. Benieuwd wat ik kan opmaken uit mijn aankoopbonnetje, als ik me heb neergevlijd op de bank van de hop on hop off bus.

Gerelateerde opleiding
De masterspecialisatie Indirecte Belastingen richt zich op specifieke onderwerpen zoals verbruiksbelastingen in Europese context, douanerecht en milieubelasting

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen