'Tijd voor actie': Kristel Baele over bereiken van gelijke positie mannen en vrouwen

Kristel Baele, voorzitter College van Bestuur

Het is vandaag Internationale Vrouwendag. In een persoonlijke boodschap gaat collegevoorzitter Kristel Baele in op het belang van deze dag. Het bereiken van een gelijke positie van vrouwen en mannen vergt nog een hoop werk, aldus Baele, ook op de Erasmus Universiteit. "Het is nu tijd voor actie. Het proces moet worden versneld."

Kristel Baele on International Women's Day

Beste studenten, collega’s en vrienden van de Erasmus Universiteit,

Het is vandaag een feestelijke dag. Vandaag, zoals gebruikelijk op 8 maart, vieren we Internationale Vrouwendag. Het is de dag waarop we specifiek aandacht vragen voor de kwesties van emancipatie en participatie van vrouwen in de samenleving.

Ik vind het persoonlijk erg jammer dat dat nog steeds noodzakelijk is, maar feit is dat we nog een lange weg te gaan hebben als het om het bereiken van een gelijke positie van mannen en vrouwen. En dat terwijl bewezen is dat diversiteit – de kracht van het verschil - alleen maar tot win-win situaties leidt.

Ook hier op de Erasmus Universiteit wordt Internationale Vrouwendag gevierd, en terecht! Ik word blij van de resultaten die we tot op heden hebben geboekt op dit vlak. Ze bemoedigen me. Ik zie dat er een groot reservoir aan vrouwelijk talent is in de organisatie. De ondersteunende diensten tellen veel vrouwelijke leidinggevenden en faculteiten als ESHPM en ESSB lopen voorop als het gaat om het benodigde aandeel vrouwelijke hoogleraren.

Kijk je breder dan alleen naar man-vrouw verhoudingen, dan mogen we trots zijn dat onze campus meer dan 100 nationaliteiten bevat en dat erg goed passen bij de multiculturele stad Rotterdam.

Het is nu tijd voor actie. Het proces moet worden versneld.

Kristel Baele, voorzitter College van Bestuur

Maar is er nog bijzonder veel werk te verzetten. Deze universiteit moet van ver komen, soms zelfs van heel ver. Zo vind ik de huidige realiteit van slechts 13 procent vrouwelijke hoogleraren bedroevend. Deze situatie is urgent en moet worden veranderd. We moeten alle zeilen bijzetten om de belangrijke doelstelling van 20 procent vrouwelijke hoogleraren in 2020 te halen.

Het is nu tijd voor actie. Het proces moet worden versneld. Het College van Bestuur is goed aan het kijken naar het benoemingsbeleid van hoogleraren – van vrouwen én mannen. Daarnaast komt er een ‘toolkit’ voor selectie- en recruitmentprocedures die onder andere het fenomeen van impliciete bias aanpakt. Ondertussen werken we hard aan een cultuurverandering binnen de universiteit.

Ik weet dat de weg naar het bereiken en onderhouden van een echt diverse en inclusieve organisatie er niet één is zonder obstakels. Maar ik weet ook dat onze universiteit een stevige uitdaging niet schuwt. Samen vormen we het ondernemende ‘lichaam’ dat deze universiteit karakteriseert. We zijn in staat om deze uitdaging aan te gaan, daarvan ben ik overtuigd. Let’s Make it happen!

Met vriendelijke groet,

Kristel Baele, voorzitter College van Bestuur

Meer informatie

Meer over diversiteit op de EUR hier