Tina van der Vlies in Geschiedenis Magazine

Tina van der Vlies in Geschiedenis Magazine

In het laatste Geschiedenis Magazine heeft Tina van der Vlies gepubliceerd over haar lopende promotieonderzoek. In het artikel 'Van nationale heldenonderwijs tot "vredesvak"' legt zij uit hoe en waarom de functie en betekenis van het schoolvak geschiedenis sinds de negentiende eeuw is veranderd. Klik hier om het artikel te lezen.