Tinbergen Instituut en Duisenberg school of finance zetten samenwerking voort

Duisenberg school of finance en het Tinbergen Instituut zetten hun succesvolle samenwerking voort. Op maandag 6 mei 2013 ondertekenden beide partijen een contract dat voorziet in een verlenging van nog eens drie jaar. Jaarlijks blijft er daardoor 400.000 euro beschikbaar voor promotieonderzoek op het gebied van finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit de Universiteit van Amsterdam en Duisenberg school of finance.

De samenwerking versterkt het promotieonderzoek op het gebied van finance, zoals dat aan de EUR, VU, UvA (de drie TI-universiteiten) en aan DSF plaats vindt. Vanuit DSF komt er 400.000 euro per jaar beschikbaar voor het aantrekken van jong (internationaal) talent op het terrein van finance. Daarnaast investeren beide instellingen in een gezamenlijke onderzoeksreeks en de organisatie van lezingen en congressen. Het doel van de samenwerking is om de financiële onderzoekscapaciteit in Nederland te versterken en een brug te vormen tussen theorie en praktijk.

Ondertekening
Pauline van der Meer Mohr, collegevoorzitter van de Erasmus Universiteit Rotterdam, ondertekende de overeenkomst namens het Tinbergen Instituut (TI), bestuursvoorzitter Jos Streppel en decaan Dirk Schoenmaker deden dat namens Duisenberg school of finance. Bij de ondertekening waren ook prof.dr. Philip Hans Franses (decaan Erasmus School of Economics), prof.dr. Bauke Visser (algemeen directeur Tinbergen Instituut) en prof. dr. Ton Vorst (director of Graduate Studies for the finance track van TI) aanwezig.

TI en DSF werken al sinds 2008 samen. De afgelopen vijf jaar heeft de samenwerking ertoe geleid dat meer dan 20 jonge getalenteerde onderzoekers naar Nederland zijn gehaald. Later dit jaar zullen de eersten hun proefschrift verdedigen. Het Tinbergen Instituut was nauw betrokken bij de oprichting van DSF. Sinds de start verzorgt TI de opleiding van promovendi op het gebied van finance.

“Toponderwijs en toponderzoek gaan wat mij betreft hand in hand. Door de samenwerking met een gerenommeerd instituut als TI creëren we een gedegen onderzoeksklimaat”, zegt Dirk Schoenmaker van DSF.

Algemeen directeur Bauke Visser van TI: “De samenwerking met DSF is heel vruchtbaar. Het heeft het onderzoek naar belangrijke onderwerpen op het terrein van finance in Nederland verrijkt, bijvoorbeeld naar de voor- en nadelen van high frequency trading en naar systemische risico’s in de bankensector. De samenwerking met DSF versterkt een belangrijke onderzoeksgroep van het Tinbergen Instituut. Ik ben dan ook erg tevreden met het voortzetten van de samenwerking.”

Over Tinbergen Instituut 
Het Tinbergen Instituut is het gemeenschappelijke instituut voor economisch, econometrisch en financieel onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Laatstgenoemde is penvoerder. TI is ook het grootste opleidingsinstituut voor promovendi in Nederland op het gebied van economie, econometrie en finance. Het Tinbergen Instituut organiseert en financiert jaarlijks honderden seminars, conferenties en workshops. Het instituut is opgericht in 1987 en vernoemd naar de Nederlandse econoom en Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen.

Over Duisenberg school of finance
Duisenberg school of finance (DSF) is een internationaal opleidingsinstituut, gericht op het creëren van een academisch topklimaat voor onderzoek en onderwijs op het gebied van finance. Duisenberg school of finance werd in 2008 opgericht op initiatief van financiële instellingen en in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Erasmus Universiteit Rotterdam. Duisenberg school of finance wil bijdragen aan een duurzame financiële sector die economische en maatschappelijke waarde creëert.