Tineke Kurtz ontvangt Umbra Erasmipenning

Tineke Kurtz heeft op maandag 1 februari 2016 de Umbra Erasmipenning ontvangen uit handen van decaan Philip Hans Franses. Hij prees Tineke vanwege het feit dat zij al 25 jaar een onmisbare bijdrage levert aan de faculteit. 

Deze bijzondere penning, die in 1988 door het College van Bestuur werd ingevoerd, wordt toegekend als uitzonderlijke blijk van waardering en/of erkentelijkheid aan medewerkers die 25 jaar in dienst zijn van de universiteit.

Op de achterzijde staat de tekst 'UMBRA ERASMI ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM'. Erasmus gebruikte de woorden 'Schaduw van Erasmus' in 1520 als aanduiding van zijn portretpenning.