Toekenning Prins Claus Leerstoel aan Veena Srinivasan

Voor haar onderzoek naar duurzame en inclusieve voedselproductie in Aziatische deltagebieden bekleedt dr. Veena Srinivasan per 1 september 2018 de Prins Claus Leerstoel aan de Universiteit Utrecht. Met deze positie wil Srinivasan niet alleen bijdragen aan het Utrechtse delta- en voedselonderzoek, maar is ze ook van plan de samenwerking tussen Nederlandse en Indiase instituten verder uit te breiden.

De Prince Claus Chair in Development and Equity is een leerstoel die beurtelings aan de Universiteit Utrecht en het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit wordt bekleed.

Delta’s in Azië zijn vruchtbare, maar daardoor ook dichtbevolkte gebieden vol economische activiteit. Er wordt veel voedsel geproduceerd, zowel voor de eigen bevolking als voor de export. Deze deltagebieden zijn door hun lage ligging echter vatbaar voor overstromingen door rivieren of de zee. Door bebouwing voor de groeiende economie en de toenemende bevolking daalt de bodem nog eens extra. In de voedselproductie zijn de effecten hiervan al merkbaar.

Een duurzame en inclusieve transitie

Met haar onderzoek aan de Universiteit Utrecht wil Srinivasan een bijdrage leveren aan een transitie van Aziatische deltagebieden naar duurzame vormen van grondgebruik waarin zowel ruimte is voor voedselproductie als stedelijk grondgebruik. Aan de ene kant onderzoekt ze hoe in grondgebruik beter kan worden geanticipeerd op veranderende omstandigheden zoals droogte, overstroming en verstedelijking. Aan de andere kant wil ze inzetten op aanpassingen aan het watermanagement in deltagebieden, zodat de transitie op een duurzame en inclusieve manier verloopt. Srinivasan beoogt bij te dragen aan meer betrokkenheid van de bevolking in besluitvorming en verduurzaming van voedsellandbouw en stedelijke ontwikkeling.

Pathways to Sustainability

Met haar onderzoek zal Srinivasan deelnemen aan de transdisciplinaire onderzoeksprogramma’s Water, Climate and Future Deltas en Future Food. Beide programma’s maken deel uit van Pathways to Sustainability, een van de vier centrale onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht. Srinivasan wordt aangesteld bij de onderzoeksgroep International Development Studies van het departement Sociale Geografie en Planologie aan de faculteit Geowetenschappen.

Over Veena Srinivasan

Dr. Veena Srinivasan promoveerde in 2008 aan Stanford University op de invloed van verstedelijking op waterschaarste in ontwikkelingslanden. Ze studeerde in Boston en Mumbai en deed onderzoek aan het Centre for Interdisciplinary Studies in Environment and Development in het Indiase Bangalore. Na haar promotie bleef ze als post-doc aan Stanford verbonden, waar ze het Freshwater Initiative oprichte. Op dit moment is ze fellow bij de academische denktank Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE) in Bangalore.

Prins Claus Leerstoel

De Prince Claus Chair in Development and Equity is een leerstoel die beurtelings aan de Universiteit Utrecht en het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit wordt bekleed. Uitmuntende jonge academici uit landen in ontwikkeling komen in aanmerking voor deze positie. De instellingen willen met deze leerstoel onderzoek en onderwijs op het gebied van internationale ontwikkeling en rechtvaardigheid bevorderen in overeenstemming met de ideeën en het werk van Prins Claus. Het curatorium van de Prins Claus Leerstoel staat onder voorzitterschap van Professor Louise Gunning. Koningin Máxima is beschermvrouwe van de leerstoel.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 4081216 of E press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief