Toekomst van de levensverzekering

Toekomst van de levensverzekering

Het recente ontslag van Gerard van Olphen, de Nederlandse topman van levensverzekeraar Vivat, gaf twijfels over de perspectieven van de sector, die op dit moment al bepaald niet veelbelovend zijn. Het was het zoveelste slechte nieuws uit de branche die al jaren kampt met tegenwind uit alle richtingen. Het IMF vreest zelfs voor faillissementen als de rente zo laag blijft in de levenssector, die als deels door de overheid overeind gehouden wordt. 

Volgens Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan Erasmus School of Economics, staat de sector onder druk maar is de situatie nog niet kritiek: 'Een levensverzekeraar is geen bank. Bij een bank kan het snel misgaan bij een bankrun. Problemen bij een levensverzekeraar zijn altijd een langzaam proces, als bij een tanker die uit koers raakt en uiteindelijk op het strand loopt. Dat geeft toezichthouders veel ruimte om in te grijpen.' De Commissie verzekeraars waar de Vries voorzitter van was meldt dat de sector onder druk staat. 'Maar dat raakt vooralsnog vooral de bedrijven zelf en de mensen die daar werken', volgens de Vries.

De Vries ziet geen gevaar voor polishouders, ondanks de precaire situatie voor veel levensverzekeraars. ‘Het geld van verzekeraars zit opgesloten  in silo’s. Wellicht dat daar iets minder in zit dan nodig, en als de rente lang laag blijft, kan dat nog verder tegenvallen. Maar we moeten ook weer niet zo bang zijn voor die langdurig lage rente.’ Aldus Casper de Vries.

Meer informatie

Kijk hieronder voor het volledige artikel zoals verschenen in het Financieele Dagblad d.d. 10 oktober 2016