Toename aantal Nederlandse en internationale studenten

Official Welcome 2018

Werken aan een internationale leeromgeving: zowel Nederlandse als internationale studenten weten de Erasmus Universiteit Rotterdam goed te vinden. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van het aantal studenten op 1 oktober. Het toenemend aantal studenten roept wel de vraag op of er een limiet is aan de groei.

Het totaal aantal Nederlandse studenten neemt dit jaar toe tot ruim 22.000, 4 procent meer dan vorig jaar op 1 oktober. Het aantal internationale studenten stijgt met iets meer dan 6 procent tot ruim 5800. Ook bij de eerstejaarsstudenten neemt zowel het aantal Nederlandse als internationale studenten toe.

De Erasmus Universiteit telt nu studenten uit maar liefst 118 landen, van Afghanistan tot Zwitserland: een grote spreiding aan nationaliteiten dus. Binnen de groep internationale studenten hebben Duitse studenten het grootste aandeel, op afstand gevolgd door studenten uit Italië en Griekenland. Van de studentenpopulatie komt nu 20 procent uit het buitenland. Zie ook de fact sheet onder dit bericht.

Voldoende diversiteit qua nationaliteiten is essentieel voor het creëren van een echt internationale leeromgeving aan de Erasmus Universiteit. Dat behelst overigens ook het werven van getalenteerde wetenschappers en het aangaan van partnerships. Zo’n internationale leeromgeving is belangrijk voor wetenschappers en studenten. Ze gaan vaak werken in een omgeving met internationale contacten, of doen dat al. Daarnaast verrijkt internationalisering de kennis en vaardigheden.

Op 19 november 2018 organiseren VSNU en de EUR een conferentie over internationalisering.

Internationale leeromgeving is belangrijk voor wetenschappers en studenten

   

 

 

Grenzen aan groei

De groei van het aantal studenten zet ook dit jaar door. Op 1 oktober telde de Erasmus Universiteit 28.346 studenten, 4,6 procent meer dan op dezelfde datum vorig jaar. De groei was wel kleiner dan in afgelopen jaren, vooral veroorzaakt door een daling in het aantal (nieuwe EUR-) studenten dat start met een masteropleiding. Het totaal aantal eerstejaarsstudenten komt uit op iets meer dan 8600, zo’n 200 meer dan vorig jaar. Het totaal aantal inschrijvingen (studenten kunnen zich namelijk voor meerdere studies tegelijk inschrijven) steeg met 5 procent tot 31.149.

Bovenstaande trend roept wel de vraag op of er een grenzen zijn aan groei, zoals ook geadresseerd in de recente knelpuntenanalyse van de VSNU. De doorgaande groei van het aantal studenten, in combinatie met de achterblijvende onderwijs – en onderzoeksbekostiging leidt tot hoge werkdruk bij medewerkers en zet de kwaliteit van onderzoek en onderwijs onder druk - ook aan de EUR.

De universiteit telt tenslotte weer iets meer vrouwelijke dan mannelijke studenten: 51,9 procent tegen 48,1 procent. Vorig jaar was het aandeel van vrouwen nog 51,2 procent.

Over de 1 oktober-telling

Jaarlijks maakt elke universiteit op 1 oktober de balans op van het aantal studenten en inschrijvingen. De 1 oktober-telling is een momentopname; de cijfers kunnen daarna nog iets wijzigen, omdat de registratie van studenten een doorlopend proces is waarbij er correcties op het verleden toegepast worden.

Zie ook het persbericht van de VSNU over de totale groei bij Nederlandse universiteiten. 

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen