Tom Van Ourti benoemd tot bijzonder hoogleraar Toegepaste Gezondheidseconomie

Per 1 april 2015 is dr. Tom Van Ourti (1975) benoemd tot bijzonder hoogleraar Toegepaste Gezondheidseconomie met een focus op gezondheid en ongelijkheid aan Erasmus School of Economics, vanwege de Vereniging Trustfonds EUR.

Tom Van Ourti promoveerde in 2004 aan de Universiteit Antwerpen. Vervolgens werkte hij als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, en als docent aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2006 is Tom Van Ourti universitair docent aan Erasmus School of Economics en in 2010 werd hij universitair hoofddocent in de gezondheidseconomie. Hij was gastonderzoeker aan de Universiteit van Melbourne in 2007-2008.

Tom Van Ourti doceert methoden van economisch onderzoek en coördineert de master in Health Economics. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op verdelingsvraagstukken in de gezondheidseconomie. Hij bestudeert de samenhang tussen gezondheid en socio-economische status met behulp van sociale keuzetheorie en micro econometrische methoden. Zijn werk wordt gefinancierd met gelden van het FWO, NWO, NETSPAR, NIA, en AXA Research Fonds. Van Ourti publiceert in diverse wetenschappelijke tijdschriften, zowel binnen het vakgebied economie (o.a. Review of Economics and Statistics, Journal of Health Economics, Health Economics), als binnen het vakgebied epidemiologie en volksgezondheid (o.a. Bulletin of the World Health Organization, Social Science and Medicine).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer, Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl, mobiel 06 53 641 846.