Tot ziens Frank van der Duijn Schouten, welkom Annelien Bredenoord!

Een bijzondere dag, 30 september 2021, waarin prof.dr. Frank van der Duijn Schouten afscheid nam en het ambt van rector magnificus overdroeg aan prof.dr. Annelien Bredenoord. Zij is per 1 oktober de nieuwe rector magnificus van onze universiteit.

Met het aantreden van Annelien Bredenoord is het ook het moment om Frank van der Duijn Schouten te bedanken voor zijn inzet de afgelopen periode. Met grote deskundigheid, ervaring en betrokkenheid heeft Frank van der Duijn Schouten een belangrijke rol gespeeld bij het verder versterken van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Prominentere rol voor interdisciplinair onderzoek

De toekomst van de wetenschappelijke omgeving stond centraal in de afscheidsrede van Frank van der Duijn Schouten, waar interdisciplinair onderzoek steeds een prominentere rol zal moeten vervullen om antwoord te kunnen geven op de complexe vraagstukken van de toekomst. Hij maakte hierbij de vergelijking tussen de Haringvlietbrug en de Erasmusbrug. De Haringvlietbrug is gestoeld op pijlers, zoals het onderwijs oorspronkelijk ook is vormgegeven en de Erasmusbrug is een brug zonder pijlers, maar hangend aan meerdere kabels, ondersteund door slechts één pyloon. Frank van der Duijn Schouten: “Voor de toekomst lijkt het mij het overwegen waard om te kijken naar een herinrichting waarbij pakweg 25 disciplinaire departementen worden geconcentreerd. En dat deze, net zoals de Erasmusbrug, zullen worden ondersteund door één centrale dragende pyloon van centrale diensten en bestuur.”

Frank van der Duijn Schouten gaf ook een korte beschouwing over wetenschappelijke integriteit. Hij gaf aan dat tot in de jaren 80 voor wetenschappelijke integriteit weinig aandacht was. Integriteit werd verondersteld in de wetenschapper ingeschapen te zijn: “Inmiddels is binnen het wetenschappelijk bedrijf de borging van de wetenschappelijke integriteit aanzienlijk versterkt. De omschrijving wat wel en wat niet door de beugel kan is verhelderd en aangescherpt en deze maatregelen zijn noodzakelijkheden gebleken”.

“Ik sluit af met de bekende wens uit het Gaudeamus Igitur: Vivat Academia. Vivant Professores en voeg daaraan toe een persoonlijk Adieu aan u allen”, aldus Frank van der Duijn Schouten.

“We hebben nieuwe Moonshots nodig”

Academie met impact was een belangrijk thema in de introductierede van Annelien Bredenoord. De coronacrisis heeft het belang van internationaal denken, van wereldburgerschap, weer onderstreept. Het heeft ook het belang en de kracht van wetenschap laten zien.

Annelien Bredenoord: “We hebben laten zien welke belangrijke rol onze academische gemeenschap kan spelen in urgente maatschappelijke vraagstukken zoals een pandemie. Van virologisch onderzoek tot gedragskundige inzichten. Fundamenteel en praktijkgericht. Dit moet een inspiratie zijn voor de andere urgente vraagstukken waar we mee geconfronteerd worden.” Ze refereerde naar hoe Mariana Mazzucato het mooi verwoordt: we hebben nieuwe Moonshots nodig, met elkaar grote, relevante, ambitieuze doelen formuleren. “Wat mij betreft hebben wij als Erasmus Universiteit en ik als jullie nieuwe rector magnificus en als lid van het College van Bestuur de opdracht om nu en in de toekomst die Moonshots te formuleren en realiseren”, aldus Annelien Bredenoord.

Volgens Annelien Bredenoord moeten we vooroplopen als Academie met Impact: “De Erasmus Universiteit heeft alles klaarliggen om hierin voorop te lopen. De eerste stappen zijn gezet in de Strategie 2024, en dit zal ik waar ik kan stimuleren en voortzetten.”

Annelien Bredenoord sloot haar rede af met de volgende woorden en bedankte vervolgens de raad van Toezicht, het College van Bestuur, haar voorganger Frank van der Duijn Schouten, de Universiteitsraad en studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit in haar gestelde vertrouwen:

“De universiteit van de toekomst maakt impact met interdisciplinair onderwijs en onderzoek dat een bijdrage levert aan de grote vraagstukken, kent diversere vormen van Erkennen & Waarderen, en zet digitale technologie verantwoord en gepast in. Making Minds Matter is onze opdracht!  Ik heb ontzettend veel zin om met jullie aan de slag te gaan”.

Meer informatie

Over Annelien Bredenoord

Prof.dr. Annelien Bredenoord (1979) werkte de afgelopen jaren op het snijvlak van gezondheidszorg, technologie en innovatie, ethiek en politiek. Bredenoord studeerde theologie en politicologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2010 in de medische ethiek aan de Universiteit Maastricht. In 2014 werd Bredenoord geïnstalleerd als lid van de Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In 2017 is ze benoemd tot hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie aan het UMC Utrecht. Gedurende haar academische carrière heeft Bredenoord een groot aantal bestuurlijke/adviserende functies bekleed en heeft zij veel maatschappelijke en leidinggevende ervaring opgedaan. Daarnaast is zij sinds 2015 Eerste Kamerlid voor D66 en sinds 2019 fractievoorzitter. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen