Twaalf Veni’s voor Erasmus Universiteit Rotterdam

Twaalf veelbelovende jonge wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)  een Veni-beurs van maximaal 250.000 euro toegekend gekregen. Met een Veni-financiering van NWO kunnen zij gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder uitwerken. Het Erasmus MC haalde negen Veni’s binnen, op campus Woudestein gaan ze naar pas gepromoveerden van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus School of Economics en Rotterdam School of Management.

De wetenschappers gaan onderzoek doen naar uiteenlopende onderwerpen, zoals beslissen bij kwantitatieve informatie, de huisvesting van vluchtelingen, verbetering van bestralingsbehandelingen van kankerpatiënten en immuniteit van longcellen.

Peer review
1056 onderzoekers dienden bij NWO een aanvraag in voor een Veni-financiering, 158 werden er gehonoreerd. Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.

De laureaten zijn:

Improving Quantitative Decision Making, Dr. Christophe Lembregts, Rotterdam School of Management

Mensen verwerken dagelijks veel kwantitatieve informatie. Ondanks een frequente blootstelling aan dit soort informatie is het nemen van beslissingen op basis van kwantitatieve informatie nog steeds problematisch. Dit project stelt een manier voor om beslissingen op basis van kwantitatieve informatie te verbeteren en te onderzoeken wanneer deze het effectiefst is. 

Disclosures of alternative performance metrics: misleading or informative? Dr. Edith Leung, Erasmus School of Economics

Bedrijven rapporteren vaak aangepaste, zogenaamde “non-GAAP”, prestatiemaatstaven, die niet volgens de geldende accountingregels worden opgesteld. Dergelijke prestatiemaatstaven worden gezien als onbetrouwbaar en misleidend, hoewel hier geen concreet bewijs voor is. Dit onderzoek draagt bij aan het huidige debat door de waarde van non-GAAP rapportering in verschillende contexten te analyseren.

Grip op uitval van werknemers: beleidswijzigingen en economisch klimaat als natuurlijke

experimenten, Dr. Karen Oude Hengel Erasmus MC

Inzicht krijgen in de arbeidsparticipatie van chronisch zieken is belangrijk gezien de vergrijzing. Relatief weinig is bekend hoe het macroniveau de grote Europese verschillen in arbeidsparticipatie verklaart. Ik bestudeer met innovatieve statistische methoden de

invloed van nationaal beleid en het economisch klimaat op de arbeidsparticipatie van chronisch zieken.

The settlement of new refugees in  municipalities: making lives, forming issues. Dr. Rogier van Reekum, Faculteit der Sociale Wetenschappen

Hoe wordt de vestiging van nieuwe vluchtelingen in Nederlandse gemeenten op praktische en materiële wijze een kwestie voor verbredende netwerken van publieken? Wanneer vluchtelingen zich in gemeenten vestigen, raakt dat hen en anderen om hen heen. Dit onderzoek zal bestuderen hoe mensen bij elkaar worden gebracht rondom gedeelde kwesties.

Diagnoses stellen in een fractie van een seconde. Dr. Laura Zwaan, Erasmus MC

Een radioloog bekijkt röntgenfoto’s slechts een fractie van een seconde en stelt de correcte diagnose! Hoe kan zo’n complexe taak in zo’n korte tijd correct worden uitgevoerd? In hoeverre speelt de context hierbij een rol? Hoe ontwikkelt deze vaardigheid zich? In dit project wordt dit fascinerende proces ontrafelt.

Grootschalige verbetering van bestralingsbehandelingen van kankerpatiënten. Dr. ir. Sebastiaan Breedveld Erasmus MC - Radiologie
De wereldwijd toegepaste, grotendeels handmatige methode voor het maken van
bestralingsplannen resulteert vaak in suboptimale behandeling. Mogelijke gevolgen zijn
ernstige bijwerkingen of een verminderde kans op genezing. In dit project worden
wiskundige methoden ontwikkeld die ervoor zorgen dat technieken voor volledig
automatische generatie van hoge-kwaliteit bestralingsplannen grootschalig kunnen
worden toegepast.

Genetische oorzaken van stoornissen in de neuro-ontwikkeling, Dr. Stefan Barakat, Erasmus MC

Stoornissen van de hersenontwikkeling komen frequent voor maar zijn vaak onbegrepen. Hier testen de onderzoekers of afwijkingen van niet-coderende genoom elementen een belangrijke rol kunnen spelen in het ziekteproces. Middels een nieuwe methode worden

deze zogenoemde enhancers geïdentificeerd, en functioneel getest door middel van minihersenen gemaakt van stamcellen van patiënten.

Genen als experiment van de natuur?, Dr. Sonja Swanson, Erasmus MC – Department of Epidemiology

De verdeling van onze genen wordt vaak gezien als een experiment van de natuur, waarmee de gevolgen van overgewicht op hart- en vaatziekten, hersenziekten en psychiatrische ziekten bestudeerd kunnen worden. Zullen nieuwe analysetechnieken ontwikkeld worden om d.m.v. genen het gezondheidseffect gedurende het hele leven van overgewicht op gezondheid te ontrafelen.

Focus op hoge bijziendheid. Dr. Virginie Verhoeven, Erasmus MC – Oogheelkunde & Klinische Genetica

Hoge bijziendheid (een brilsterkte van -6 of meer) leidt tot blindheid en komt steeds vaker voor. Behandelingsmogelijkheden zijn momenteel beperkt. Ik ga onderzoeken hoe een ingewikkeld samenspel tussen erfelijke factoren en omgevingsfactoren kan leiden tot hoge bijziendheid en hoe dit voorkomen kan worden.

Immuniteit van de long onder een moleculair vergrootglas, Dr. Ralph Stadhouders, Erasmus MC - Longziekten

Het immuunsysteem beschermt ons tegen ziekteverwekkers. Echter, soms vergist ons immuunsysteem zich en reageert het overdreven heftig op onschuldige stoffen, met allergieën of astma als gevolg. De onderzoeker gaat in de kern van de verantwoordelijke immuuncellen bekijken hoe ze worden geactiveerd en waarom dit fout gaat bij astma.

Van verschillende naar beste behandeling, Dr. Hester Lingsma Erasmus MC – Maatschappelijke Gezondheidszorg

Er zijn vaak grote verschillen in behandeling tussen ziekenhuizen, mede omdat van veel behandelingen niet duidelijk is hoe effectief ze zijn. In mijn onderzoeksproject zal ik de variatie tussen ziekenhuis juist gebruiken om er achter te komen welke behandelingen wel en niet werken, onder andere voor patiënten  met traumatisch hersenletsel.

Eliminatie van worminfecties in mensen,  Dr. Luc Coffeng, Erasmus MC 
Darminfecties hebben nog altijd een groot effect op de gezondheid en sociaaleconomische situatie van meer dan een miljard mensen. Deze infecties staan op de

agenda om mondiaal uitgeroeid te worden. De onderzoeker zal nieuwe methoden ontwikkelen om beter te begrijpen en voorspellen hoe massa-behandeling tot uitroeiing van worminfecties kan leiden.

 

 

Meer informatie

Persvoorlichting, T (010) 408 1216 E press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen