Twee Marie Skłodowska-Curie Fellowships toegekend aan Erasmus School of Economics

De Europese Commissie heeft postdoctoraal onderzoeker Renske Stans en universitair docent Matthijs Korevaar van Erasmus School of Economics een Marie Skłodowska-Curie Fellowship toegekend. Renske ontvangt een Individual Fellowship voor haar onderzoeksproject ‘Where You Live Matters?’, Matthijs een Global Fellowship voor zijn onderzoeksproject naar ‘The Long-Term Consequences of Shocks to Housing Wealth: Insights from History’.

De Marie Skłodowska-Curie-acties maken deel uit van de prestigieuze EU Horizon2020-subsidieregeling om de mobiliteit van onderzoekers over (inter) nationale grenzen te stimuleren. De Marie Skłodowska-Curie-acties worden onderverdeeld in verschillende soorten beurzen. Voor het Individual Fellowship wordt een bedrag van 175.000 euro toegekend voor een tweejarig onderzoeksproject dat volledig wordt uitgevoerd aan Erasmus Universiteit Rotterdam. De Global Fellowship loopt op tot een bedrag van 211.000 euro voor een tweeënhalf jaar durend onderzoeksproject, dat gedeeltelijk wordt uitgevoerd aan een andere internationale universiteit dan Erasmus Universiteit Rotterdam.

Patrick Groenen, decaan van Erasmus School of Economics, reageert verheugd: ‘De toekenning van een Marie Skłodowska Curie Fellowship is een geweldige kans voor zowel Renske als Matthijs. Het draagt sterk bij aan het realiseren van de ambitie van Erasmus School of Economics, en de universiteit als geheel, om ons onderzoek zichtbaarder, maatschappelijk relevanter en impactvol te maken. Ik kijk uit naar de conclusies van de onderzoeksinspanningen van Renske en Matthijs en wens hun veel wetenschappelijk plezier en succes.’

Adhemare de Rijk, Funding Manager Research: ‘Zowel Renske als Matthijs presenteren nieuwe onderzoeksideeën die actuele problemen in de samenleving onderzoeken. Ik ben blij om te zien dat hun toewijding tijdens de aanvraagprocedure succesvol is gebleken en dat hun talenten worden erkend.’

Over Renske Stans en haar onderzoeksproject

Renske Stans is sinds september 2020 werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij de capaciteitsgroep Algemene Economie van Erasmus School of Economics. Eerder dat jaar promoveerde zij aan de Universiteit van Bonn. Renske's onderzoeksinteresses zijn primair gericht op de oorzaken en gevolgen van sociaaleconomische ongelijkheid. Daarnaast heeft ze bredere onderzoeksinteresses in relatie tot arbeidseconomie, onderwijseconomie en toegepaste micro-economie. Het doel van het onderzoeksproject van Renske is om de rol van lokaal overheidsbeleid bij het vormgeven van arbeidsmarktresultaten van kwetsbare groepen in de samenleving te onderzoeken. Ondanks de algemene economische groei zijn veel ontwikkelde landen de afgelopen decennia getuige geweest van een toename van de inkomensongelijkheid binnen hun samenlevingen. Door de groeiende kloof is het cruciaal om te begrijpen waarom bepaalde groepen achteropraken. Het project onderzoekt een weg die tot nu toe grotendeels over het hoofd is gezien: of waar je woont, belangrijk is voor het bepalen van de levensuitkomsten van individuen.

Over Matthijs Korevaar en zijn onderzoeksproject

Matthijs Korevaar werkt sinds vorig jaar als universitair docent bij de sectie Finance in de capaciteitsgroep Bedrijfseconomie van Erasmus School of Economics. Vorige maand promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoeksinteresses liggen in finance, onroerend goed en economische geschiedenis: hij benut de loop van de geschiedenis om lessen te trekken die relevant zijn voor de moderne financiële markten, met een specifieke focus op de woningmarkt. Als onderdeel van zijn Global Fellowship zal Matthijs gedeeltelijk worden gedetacheerd bij Columbia University, New York, waar hij zal toetreden tot de Finance Division van Columbia Business School.

Het doel van het onderzoeksproject van Matthijs is het onderzoeken van de impact van schokken in woningwaarden op de welvaart van individuen en hun omgeving op de lange termijn. Het meten van de impact van dergelijke schokken is moeilijk, omdat verschillen in woonvermogens en woningprijzen doorgaans nauw verband houden met economische trends en de individuele keuzes van huishoudens. Met woningbezit kunnen huishoudens vermogen vergaren, maar huishoudens verschillen aanzienlijk in de mate waarin ze toegang hebben tot wooninvesteringen en het rendement dat ze daarop realiseren.

Universitair Docent
Onderzoeker
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media en Public Relations Officer van Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, mobiel: +31 6 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen