Twee masters krijgen wederom predicaat 'topopleiding'

In lijn met voorgaande jaren zijn zowel de master Arbeidsrecht als de master Aansprakelijkheid en Verzekering door de Keuzegids Masters 2017 bekroond met het prestigieuze predicaat ‘topopleiding’.

Beide masters scoren ver boven gemiddeld. Topopleidingen krijgen in de ranglijsten van de Keuzegids een totaalscore van minimaal 76 punten.

Arbeidsrecht
Arbeidsrecht blijkt van de geteste opleidingen de beste juridische master van Nederland te zijn met een totaal van 92 punten. Bovendien behoort de opleiding wederom tot de top 20 van de beste Nederlandse masteropleidingen. Vooral de factoren praktijkgerichtheid, inhoud, kwaliteit van docenten, de wetenschappelijke vorming en studielast worden goed beoordeeld.

Aansprakelijkheid en Verzekering
Met een totaal van 86 punten eindigt de master Aansprakelijkheid en Verzekering op de tweede plaats. Studenten geven aan dat de praktijkgerichtheid en inhoud van de master zeer goed is. Ook de kwaliteit van docenten en de wetenschappelijke vorming worden erg positief beoordeeld.

Masteronderwijs Erasmus Universiteit
In totaal zijn 66 masteropleidingen van de Erasmus Universiteit beoordeeld. Naast bovengenoemde opleidingen scoren vooral Filosofie, International Management, Mediastudies en Molecular Medicine hoog. Totaal bezien bekleedt de Erasmus Universiteit de zesde plek in de lijst van universiteiten. De Keuzegids merkt in een toelichting op dat de EUR er goed in slaagt om studenten van diverse achtergronden aan te trekken. En ook bij buitenlandse studenten is de Rotterdamse universiteit een gewilde bestemming.’ Verder gaat de Keuzegids in op het probleemgestuurd onderwijs. ‘Vergeleken met het klassieke onderwijs betekent dit dat je meestal in teamverband op zoek gaan naar een oplossing voor een realistisch probleem dat je krijgt voorgelegd’. De Rotterdamse instelling scoort goed scoort bij het aantrekken van masterstudenten vanuit andere universiteiten.

In de strategie van de Erasmus Universiteit is de groei van het masteronderwijs een belangrijk onderdeel. Door te investeren in kwaliteit wil de universiteit nog aantrekkelijker worden voor Nederlandse studenten van buiten de regio. Ook wordt veel aandacht besteed aan het aantrekken van internationale studenten, mede door de uitbreiding met Engelse streams. Met een jaarlijkse masterinstroom van ongeveer 60 procent van de totale studentenpopulatie moet de Erasmus Universiteit nog meer dan nu een echte masteruniversiteit worden.

Over de Keuzegids
De Keuzegids Masters, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.), biedt per vakgebied een overzicht van alle hbo- en wo-masteropleidingen, gegevens over de arbeidsmarkt, en gedetailleerde kwaliteitsoordelen per master. Deze oordelen zijn gebaseerd op zowel gegevens uit de Nationale Studentenenquête, als accreditatiebesluiten en rapporten van keuringsinstantie NVAO.

Meer informatie

Bron: http://www.keuzegids.org/ol/gidsen/ma17/1204