Twee onderzoekers Erasmus Universiteit Rotterdam winnen prestigieuze KNAW-award!

Jonathan Mijs (1983) en Stefan Barakat (1984) krijgen een KNAW Early Career Award. De prijs, een bedrag van 15.000 euro en een kunstwerk, is bedoeld voor onderzoekers in Nederland die aan het begin van hun carrière staan en vernieuwende, originele onderzoeksideeën hebben. De uitreiking van de prijs is op 14 februari 2022.

Economische ongelijkheid en een groeiend geloof in meritocratie

Jonathan Mijs (1983) is postdoc onderzoeker sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en ontvangt de award voor zijn onderzoek naar waarom de groei van economische ongelijkheid gepaard gaat met een groeiend geloof in meritocratie. In zijn vergelijkend onderzoek zoekt Jonathan Mijs een antwoord door het analyseren van publieke denkbeelden over ongelijkheid in Nederland en de Verenigde Staten. Daarbij maakt hij gebruik van een vernieuwende combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek (onder andere deliberatieve focusgroepen en survey-experimenten). Hiermee brengt hij in kaart hoe mensen via het nieuws, internet en de sociale omgeving leren over ongelijkheid en wat maakt dat iemand van mening verandert.

Stefan Barakat

Genetische oorzaak van neurologische ontwikkelingsstoornissen

Stefan Barakat (1984) is universitair docent en arts-assistent in opleiding tot medisch specialist aan het Erasmus MC. Hij onderzoekt wat de genetische oorzaak is van neurologische ontwikkelingsstoornissen en de rol van het niet-coderend DNA hierin. Als arts en onderzoeker bouwt hij bruggen tussen patiëntenzorg en fundamenteel onderzoek. Zijn eigen onderzoeksgroep houdt zich bezig met disease modelling voor nieuwe genetische aandoeningen en ontwikkelt nieuwe technologie om de invloed van genetische varianten die buiten de eiwit-coderende genen liggen beter te begrijpen. Zijn onderzoek, waarvoor hij veelomvattende internationale samenwerkingen aangaat, draagt zo bij aan de kennis over hersenaandoeningen en het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor therapie.

 

Onderzoeker

dr. (Jonathan) JJB Mijs

Onderzoeker

T.S. (Stefan) Barakat, MD PhD

Meer informatie

Over de KNAW Early Career Award

De KNAW Early Career Award bestaat uit een geldbedrag van 15.000 euro, beschikbaar gesteld uit het KNAW Akademiefonds. Dit bedrag mag door de winnaars naar eigen inzicht worden besteed aan hun onderzoekscarrière. De KNAW Early Career Award wordt dit jaar voor de derde keer toegekend.

Gerelateerde content

KNAW Early Career Award voor socioloog Jonathan Mijs

Jonathan Mijs krijgt de KNAW Early Career Award voor zijn onderzoek naar het groeiend geloof in de meritocratie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen