Twee studenten Erasmus Universiteit in Nationale DenkTank

Twee studenten Erasmus Universiteit in Nationale DenkTank

Twee studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn deelnemer van de Nationale DenkTank 2015, die onlangs is gestart. De Nationale DenkTank is dit jaar gericht op ‘Het Leren van de Toekomst’ en gaat op zoek naar oplossingen voor beter onderwijs. De Erasmus Universiteit is partner van de Nationale DenkTank. ​

Elk jaar organiseert de stichting Nationale DenkTank een denktank over een maatschappelijke uitdaging. Dit jaar is het thema ‘Het Leren van de Toekomst’. Volgens de organisatie kan en moet het onderwijs in Nederland beter. De Nederlandse leerling is niet gemotiveerd, leraren en ouders voelen zich niet betrokken, de lespraktijk is al 50 jaar vrijwel onveranderd en we investeren relatief weinig in de ontwikkeling van het jonge kind. De Nationale DenkTank 2015 gaat nu op zoek naar oplossingen voor al deze knelpunten.

Hiervoor selecteert de Nationale DenkTank jaarlijks ruim twintig excellente masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi met zeer uiteenlopende studieachtergrond. Zij worden geselecteerd op basis van intellectuele capaciteiten, samenwerking, gedrevenheid, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid.

Dit jaar werden 24 studenten geselecteerd, waaronder twee van de Erasmus Universiteit: Richard van den Berg (masterstudent Master in Management, Rotterdam School of Management) en Flora Zaalberg (masterstudent Economics of Management & Organisation, Erasmus School of Economics).

Gedurende vier maanden onderzoeken zij ‘Het Leren van de Toekomst’ vanuit het perspectief van de leerling, de docent en de ouder, maar ze bekijken ook wat de lerarenopleiding, ICT en andere leermiddelen kunnen bijdragen. De Nationale DenkTank brengt eerst de belangrijkste knelpunten in kaart, en komt vervolgens met een heldere visie en concrete oplossingen. 

Op maandag 7 december 2015 onthult de DenkTank haar visie en innovatieve ideeën tijdens een eindpresentatie.

Meer informatie

Leonie Blom, Nationale DenkTank, 06 10 75 48 20, l.blom@nationale-denktank.nl