Tweespalt verplicht pensioen zzp’ers

Tweespalt verplicht pensioen zzp’ers

De toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en flexwerkers zal de roep om een verplichte pensioenregeling voor deze groepen alleen maar versterken. Fieke van der Lecq, APG hoogleraar pensioenmarkten aan Erasmus School of Economics, is geen voorstander van verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers.

Ze ziet wel mogelijkheden als de premie flexibel is. ‘Je kunt de premie bijvoorbeeld baseren op het aantal uren dat een zzp’er werkt, of de omzet.’ Aldus van der Lecq. 

Meer informatie

Zie hieronder het volledige artikel te lezen in De Telegraaf, d.d. 14 januari 2015.