Uitsluiting aanpakken door onze toekomst te verbinden

Op het Stadhuis van Rotterdam heeft het College van Bestuur samen met burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Said Kasmi, officieel het nieuwe outreachprogramma gelanceerd: ‘Onze toekomst verbinden’. Dit programma is een cruciaal onderdeel van de impactstrategie van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), met name op het vlak van diversiteit en inclusie. De aankomende periode tot en met 2024 investeert EUR bijna 3 miljoen euro in dit programma.

“We hebben alle talent nodig om voorbereid te zijn op de eisen die de 21ste eeuw aan ons stelt."

“De economie zal de komende decennia ingrijpend veranderen door digitalisering, verstedelijking en klimaatvraagstukken. We hebben alle talent nodig om voorbereid te zijn op de eisen die de 21ste eeuw aan ons stelt. De toekomst van de stad verbinden aan de toekomst van al onze talentvolle jongeren gebeurt met het outreach-programma van de Erasmus Universiteit. Een programma dat slimme, ambitieuze jongeren helpt de weg te vinden naar excellent onderwijs. Jongeren voor wie die weg door allerlei omstandigheden minder vanzelfsprekend is. Het is daarom van grote waarde voor de samenleving, onze toekomst en niet in de laatste plaats voor jongeren zelf dat talentontwikkeling gestimuleerd wordt ”, aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Ahmed Aboutaleb

Burgemeester van Rotterdam

'Rotterdam naar de campus brengen'

Om gelijke kansen te bieden aan scholieren, zal het programma ‘Onze toekomst verbinden’ een reeks initiatieven bevatten die leerlingen, onderzoekers, beleidsmakers en studenten met elkaar zullen verbinden. De EUR werkt via het Wetenschapsknooppunt al met veel verschillende scholen uit Rotterdam samen. Rector Magnificus Rutger Engels: “De EUR breidt het grootste wetenschappelijke knooppunt van het land uit om meer doelgerichte activiteiten voor scholieren in Rotterdam mogelijk te maken; om de toegang en participatie van scholieren en studenten met een ondervertegenwoordigde achtergrond te vergroten en zo onze toekomst te verbinden. Dit maakt de EUR een van de weinige Nederlandse universiteiten die fors investeert in deze activiteiten voor scholieren in de regio.”

Vanuit dit programma zal waar nodig ook ondersteuning aangeboden worden aan studenten van ondervertegenwoordigde groepen binnen onze universiteit. “Zo willen we inclusie bevorderen en de rijkdom van nieuw talent binnen de EUR behouden”, benadrukt Rutger Engels.

“Dit programma sluit naadloos aan bij het belangrijkste doel van ons onderwijsbeleid."

"Ongeacht sociale of culturele achtergrond, verdienen jongeren het beste onderwijs om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dat is in een grote stad als Rotterdam nog niet altijd vanzelfsprekend. Dat de EUR juist hierop inzet, juich ik dan ook van harte toe,” aldus onderwijswethouder Said Kasmi.

Said Kasmi

Wethouder Onderwijs, cultuur en toerisme

Meer gelijkheid binnen onze gemeenschap

Recente crises zoals die van COVID-19 en de protesten tegen institutioneel racisme onderstrepen de langdurige roep van individuen en instellingen om meer verantwoordelijkheid te nemen om eerlijke kansen voor iedereen te waarborgen. “Met een integrale aanpak willen we onze relatie met jongeren in onze stad versterken en de samenwerking met instellingen die ook investeren in bevorderen van gedeelde en inclusieve kenniscreatie verder uitbreiden. We willen meer kansengelijkheid binnen onze gemeenschap en in onze bredere samenleving, want we hebben deze jongeren heel hard nodig”, zegt Semiha Denktaş, Chief Diversity Officer van EUR.

Wat gaan we nog meer doen?

In aanloop naar dit programma hebben we ‘best practices’ bekeken en de Amerikaanse Universiteit UCLA bezocht omdat zij al 40 jaar een succesvol ‘Academic Advancement Program’ hebben. Een belangrijke les is dat een outreachprogramma integraal onderdeel moet zijn van de institutionele infrastructuur, met specifieke activiteiten voor verschillende ondervertegenwoordigde studenten. Dit moet gebeuren binnen een diversiteits- en inclusiviteitskader. Bovendien moeten deze programma’s goed ingebed zijn om duurzaamheid te garanderen. Bij EUR zal dit gebeuren via een kennisgedreven aanpak. Er wordt namelijk gelijktijdig onderzoek opgezet en uitgevoerd naar de effecten en impact van de activiteiten.

Meer specifiek gaan we:

  • Onze band met ondervertegenwoordigde basis- en middelbare schoolleerlingen in de regio Rotterdam versterken en uitbreiden, door specifieke activiteiten aan te bieden voor die groepen die talent hebben maar nu nog niet bereikt worden.
  • Onze studentgerichte ondersteuning in de pre-inschrijvingsfase (en als studenten op EUR zijn) verbeteren en uitbreiden, om de talenten van deze groep te behouden voor EUR.
  • Het mogelijk maken voor EUR-wetenschappers, docenten en studenten om zelf nieuwe outreach-activiteiten te ontwikkelen, implementeren en onderzoeken, om vanuit  bijvoorbeeld op de curriculum gestoelde inhoud  ‘gelijke kansen’ activiteiten mogelijk te maken. Als ze effectief blijken worden ze ingebed in reguliere diensten die EUR aanbiedt.
Meer informatie

Meer informatie voor onderwijsinstellingen

Het Wetenschapsknooppunt EUR (WK|EUR) brengt wetenschap naar de klas door middel van onderzoekend leren. Vragen? Mail naar wetenschapsknooppunt@eur.nl.

Meer informatie over diversiteit en inclusie bij EUR

Bekijk de pagina's over Diversiteit en Inclusie of mail naar diversity@eur.nl.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rateb Abawi (senior woordvoerder EUR), via 06 364 954 19 of press@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen