Uitwisseling van ervaringen met diversiteitsuitdagingen tijdens Doing Diversity Lab

Hoe gaan organisaties zoals scholen, sportclubs en culturele instellingen om met dagelijkse uitdagingen op het gebied van diversiteit? Dat onderzoeken dr. Laura Westerveen, dr. Mark van Ostaijen en prof. Susanne Janssen van Erasmus Universiteit Rotterdam binnen het project Doing Diversity. Op 30 november organiseerden zij hun eerste Diversity Lab. De bijeenkomst bracht de organisaties die meedoen aan het onderzoek samen, om in gesprek te gaan over het in de praktijk brengen van diversiteit.

Het onderzoeksproject Doing Diversity richt zich op hoe  er in de praktijk met diversiteit wordt omgegaan in organisaties binnen verschillende sectoren en wijken in Rotterdam-Noord en Zuid. De organisaties die betrokken zijn bij dit onderzoek en bij het Diversity Lab: sportclubs RHV Leonidas (Noord) en HC Feijenoord (Zuid), culturele instellingen De Doelen (Noord) en Theater Zuidplein (Zuid) en middelbare scholen Erasmiaans Gymnasium (Noord) en OSG Hugo de Groot (Zuid).

Praktijkgericht leren

Het praktijkgericht leren wordt binnen dit project gestimuleerd door nieuwe methoden zoals schaduwen en co-creatie. Dit houdt in dat deelnemers aan het onderzoek geen passieve toeschouwers zijn, maar actieve deelnemers in het begrijpen en aanpakken van diversiteitskwesties. Dit praktijkgerichte leerproces vergroot niet alleen de effectiviteit van het onderzoek, maar creëert ook een vruchtbare bodem voor wederzijdse kennisoverdracht tussen onderzoekers en praktijkprofessionals.

Een moment van reflectie, uitwisseling en co-creatie

Het eerste Diversity Lab vormde een belangrijk en uniek moment binnen het onderzoeksproces. Het bood de gelegenheid om alle betrokken organisaties samen te brengen, de eerste onderzoeksresultaten te delen en onderling ervaringen uit te wisselen. Het Lab maakte ook deel uit van de dataverzameling.

De bijeenkomst begon met het delen van tussentijdse onderzoeksresultaten, gevolgd door een groepsgesprek waarin deelnemende organisaties en onderzoekers ervaringen uitwisselden en persoonlijke casussen bespraken. Na het groepsgesprek werden specifieke casussen over diversiteitskwesties in afzonderlijke groepen besproken. Het bleek dat de diverse organisaties elkaar waardevolle steun en inzichten konden bieden vanuit verschillende perspectieven. De uitkomsten van deze discussies waren bijzonder waardevol vanwege het cross-sectorale karakter van de groep, waarin verschillende benaderingen van de organisaties duidelijk naar voren kwamen.

Toekomstperspectief en betrokkenheid van organisaties

De bijeenkomst werd afgesloten met een vooruitblik op het verdere verloop van het onderzoeksproject. Ook werden de wederzijdse verwachtingen voor het vervolg van het onderzoek besproken.

Meer informatie:

Doing Diversity is een postdoctoraal project van het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens. Lees hier meer over het project.

 

Meer informatie

Vital Cities and Citizens 

Met het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens (VCC) wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s:  

  • Inclusieve Steden en Diversiteit  

  • Duurzame en Rechtvaardige Steden 

  • Slimme Steden en Gemeenschappen 

  • Veerkrachtige Steden en Stedelingen 

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS). 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen