Unicum voor masteropleiding iBMG

Unicum voor masteropleiding iBMG

Een masteropleiding die het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam aanbiedt met drie internationale partners wordt één van de eerste bekostigde joint degree-opleidingen in Nederland. Het gaat om de European Master in Health Economics & Management (Eu-HEM), waarover recent een positief accreditatiebesluit is genomen. De masteropleiding kan nu als gewoon initieel onderwijs worden aangeboden. ​

Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) ontving onlangs van het Ministerie van OCW een positief accreditatiebesluit voor de European Master in Health Economics & Management (Eu-HEM). Met de toekenning is deze internationale masteropleiding één van de eerste bekostigde joint degree-opleidingen in Nederland. Studenten kunnen vanaf komend collegejaar deze opleiding volgen als gewoon initieel onderwijs, waarbij zij één diploma van vier verschillende universiteiten krijgen. Tot voor kort was Eu-HEM een zogenaamde double degree-opleiding. Dit hield in dat studenten twee diploma’s ontvingen van twee universiteiten. Vanaf komend collegejaar ontvangen studenten het gezamenlijke, internationale Eu-HEM diploma.

Vier partners
Eu-HEM is een multidisciplinair joint masterprogramma, verzorgd door vier internationale topuniversiteiten: Management Center Innsbruck (Oostenrijk), University of Bologna (Italië), University of Oslo (Noorwegen) en het iBMG, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2012 bundelden deze universiteiten hun expertise en bieden ze dit tweejarige (120 ECTS) masterprogramma aan. Studenten leren nationale gezondheidsvraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en een internationaal perspectief te analyseren.

Daarbij is de arbeidsmarkt een belangrijke component in het curriculum. Studenten doen internationaal veel ervaring op en ontwikkelen ‘transversal skills’; ze kunnen dus overal in Europa aan de slag. Dat aspect staat hoog op de Europese agenda. Internationale organisaties, farmaceutische bedrijven, ziekenhuizen, overheidsorganisaties en kennisinstituten hebben sterke behoefte aan hoog en internationaal opgeleide medewerkers.

Internationale ambities
De Erasmus Universiteit Rotterdam is een universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie en heeft sterke internationale ambities in haar onderwijs en onderzoek, zoals verwoord in de strategie ‘Impact & Relevance’. Op het gebied van beleid en management in de gezondheidszorg is het iBMG op (inter-) nationaal niveau toonaangevend als het gaat om multidisciplinair onderwijs en onderzoek. Met de start van de joint-masteropleiding Eu-HEM maakt het iBMG vanaf komend collegejaar een belangrijke stap voorwaarts voor de internationale ambitie van de Erasmus Universiteit.

Antoinette de Bont (Universitair hoofddocent Healthcare Governance en programmadirecteur Eu-HEM): “Deze stap is belangrijk voor ons. Niet alleen omdat we nu initieel onderwijs in een joint degree kunnen aanbieden, maar omdat bij uitstek uit deze beslissing blijkt dat de overheid internationaal onderwijs toejuicht en veel vertrouwen heeft in onze opleiding.”

Meer informatie

Communicatie iBMG, telefoon: (010) 408 8858, e-mail: communicatie@bmg.eur.nl