Unilever Research Prijs voor onderzoek naar gender-diversiteitsbeleid

Sociologe Zakia Essanhaji heeft de Unilever Research Prijs 2018 toegekend gekregen. Die krijgt ze voor haar onderzoek naar de aanpak van de hardnekkige ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in kennisintensieve organisaties.

Mensen die werken in de kennisintensieve en toekomstgerichte organisatie streven naar constante verbetering van hun omgeving. Dit is een van de redenen waarom dergelijke organisaties, van corporaties tot universiteiten, al geruime tijd proberen de nogal hardnekkige ongelijkheden tussen mannen en vrouwen aan te pakken. Essanhaji heeft zich met dit probleem beziggehouden door onderzoek te doen naar genderdiversiteitsbeleid bij haar eigen universiteit. Door middel van interviews heeft zij het beleid vergeleken met de dagelijkse ervaringen van vrouwelijke promovendi.

Normen opleggen

Ondanks de implementatie van genderdiversiteitsbeleid, dat meestal op vrouwen is gericht, laten de interviews zien hoe mannen - vaak zonder het te beseffen - normen voor succes opleggen en aandacht en lof toekennen aan collega's die op zichzelf lijken. Dat zijn meestal andere mannen.

Essanhaji toont in haar onderzoek aan hoe genderdiversiteitsbeleid onbedoeld kan helpen om de genderongelijkheid in stand te houden. Het beleid sluit, vanuit het perspectief van vrouwen, vaak niet aan bij de praktijk van alle dag.

Genderongelijkheid wordt nu voornamelijk aangepakt door initiatieven te ontwikkelen waarin vrouwen ‘empowered’ worden. Uit het onderzoek blijkt echter dat genderongelijkheid niet draait om individuele kwaliteiten van vrouwen, maar om de institutionele wijzen waarop kwaliteit gewaardeerd wordt. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is dat genderongelijkheid niet langer gezien wordt als een probleem van vrouwen maar als een institutioneel probleem.

De voordracht voor de Unilever Research Prize vermeldt dat Zakia Essanhaji tijdens haar onderzoek heeft laten zien dat ze over het zeldzame talent beschikt om delicate kwesties met integriteit en gevoeligheid bloot te leggen. Ze is in staat om zaken naar de oppervlakte te brengen die meestal onuitgesproken worden gelaten. Dit levert opwindend en boeiend onderzoek op, maar draagt ​​ook bij aan nieuwe strategieën om ongelijkheid in organisaties aan te pakken.

Zakia Essanhaji is Cum Laude afgestudeerd op de scriptie Gender diversity policy as a continuation of gender inequality? bij het Masterprogramma Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid van de opleiding Sociologie, onder de begeleiding van dr. Rogier van Reekum. Op dit moment werkt zij als onderzoeksmedewerker bij het Departement Bestuurskunde en Sociologie.

Unilever Researchprijs

Unilever kent onderzoekprijzen toe aan de meest getalenteerde studenten in de chemie, biologie, werktuigbouwkunde en sociale wetenschappen. De dertien Nederlandse universiteiten nomineren elk hun meest talentvolle student om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding. De prijs bestaat uit een beeld en een cheque van 2500 euro.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, T: 010-4082135, marjolein.kooistra@eur.nl