Universität St. Gallen eert Peter Wakker met doctoraat

Op 21 mei 2016 heeft Prof.dr. Peter Wakker een eredoctoraat in ontvangst genomen van de Universität St. Gallen. Hiermee eert de Zwitsere universiteit, in het bijzonder de School of Economics and Political Science (SEPS-HSG), zijn onderzoeksprestaties op het gebied van de gedragseconomie. 

Het onderzoek van Wakker richt zich op gedragseconomische kwesties, in het bijzonder de verschillen tussen normatieve en beschrijvende beslissingen en besluiten op grond van risico en onzekerheid.

Het eredoctoraat volgt op de Frank P. Ramsey medaille, de hoogste erkenning van de INFORMS Decision Analysis Society (DAS), die Peter Wakker in 2013 ten deel viel.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer van Erasmus School of Economics +31 6 53 641 846 of rdegroot@ese.eur.nl.