Universiteiten staan voor een grote logistieke operatie

On Campus, als het kan | Online, omdat het kan.

Universiteiten maken plannen voor komend collegejaar. Ze staan voor een grote logistieke operatie. Zo ook de EUR. Er is veel lof voor de plannen, maar er klinkt ook een kritisch geluid.

Na de zomer, zal er voorzichtig begonnen worden met academisch onderwijs in kleine groepen. “Het wordt ingewikkelder om het goed in te richten”, zegt rector magnificus Rutger Engels (Erasmus Universiteit) in Trouw. “Nu geven we zo’n beetje al het onderwijs digitaal.” Na de zomer wordt dat een combinatie, verwacht hij. “Daar waar kan moeten studenten fysiek aanwezig zijn.” Grote hoorcolleges zijn echter uitgesloten, uit logistieke overwegingen:  “Neem onze aula waar 850 mensen in kunnen, in de anderhalvemetersamenleving zijn dat er 150,” aldus Engels. 

Gezamenlijk nadenken

Er is veel begrip voor de maatregelen. Toch klinken er ook kritische geluiden over de uitvoer hiervan. Volgens Rogier van Reekum, programmamanager van de bachelor sociologie aan de EUR, wordt er teveel gedacht vanuit de logistieke kant, en te weinig over de kwaliteit van het onderwijs. Samen met andere academici, pleit hij er nu voor dat universiteitsbestuurders een gezamenlijk inhoudelijk plan opstellen, en dat voorleggen aan de minister. “Op papier worden de tentamens gehaald, en onderwijsbijeenkomsten bijgewoond, maar het idee van gezamenlijk nadenken, het kijken naar mensen, dat valt nu weg op de universiteit”, zegt Van Reekum. “Wat kunnen we studenten bieden, is het voldoende?” Op die vragen moeten antwoorden komen, vindt hij. Ook vindt Van Reekum dat de werkdruk voor docenten te veel oploopt.

Oplossingen zoeken

Rector Engels heeft begrip voor de kritiek, en zoekt naar oplossingen. Zo zouden de technische aspecten van het online onderwijs uit handen gegeven kunnen worden aan andere mensen, om zo het takenpakket van de docenten iets te verlichten. En wat vindt Engels eigenlijk van het plan van Van Reekum en collega's over het aanbieden van een plan aan de minister? Engels geeft desgevraagd aan dat hij met de minister in gesprek is.

Professor
Prof. dr. Rutger Engels
Universitair Docent
Meer informatie

Lees het volledige artikel in Trouw.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen