Update - Bezetting OccupyEUR beëindigd

De bezetting van het Erasmusgebouw door OccupyEUR op campus Woudestein is beëindigd. Sinds dinsdagmorgen bezette een kleine groep van OccupyEUR de hal van het gebouw. Ondanks talloze pogingen om een constructief gesprek met de bezetters te hebben, hebben zij op geen enkele manier laten zien daartoe bereid te zijn. Het College van Bestuur kan en wil niet langer accepteren dat activiteiten worden verstoord voor grote groepen studenten en personeel, alleen omdat een kleine groep zijn mening wil uiten.  

Het gebouw dat de studenten hadden bezet, sluit om 19.00 uur. Rond het middaguur is de aanwezigen schriftelijk duidelijk gemaakt dat het gebouw om die tijd leeg moet zijn. Om 18.30 hebben beveiligingsmedewerkers samen met de politie de aanwezigen gesommeerd het pand te verlaten.

De aanwezigen gaven daar gehoor aan. Het Erasmus Building is vanaf donderdagochtend weer te gebruiken door studenten en medewerkers.

Update 8 februari 14:00 - Het College van Bestuur (CvB) heeft het volgende bericht gedeeld met OccupyEUR:

Wij willen nogmaals benadrukken dat de zaken die jullie aankaarten onze aandacht hebben. Onze standpunten zijn niet zo verschillend. We vinden dat we jullie alle gelegenheid hebben gegeven om je mening te uiten. We hebben onderwijsactiviteiten moeten annuleren en verplaatsen vanwege jullie aanwezigheid in het Erasmusgebouw. Ook hebben we extra veiligheidsmaatregelen getroffen om jullie activiteiten tot nu toe te faciliteren.

Wij hebben talloze manieren gezocht om een constructieve dialoog met jullie aan te gaan over de standpunten die jullie naar voren brengen, maar op geen enkele manier hebben jullie laten blijken open te staan voor een dialoog. Deze houding past niet bij een academische gemeenschap en de Erasmiaanse waarden en het draagt ook niet bij aan echte oplossingen.

Daarom kunnen wij jullie aanwezigheid in het gebouw niet zien als een demonstratie. Het is een illegale bezetting en we zullen het ook zo behandelen. We kunnen en zullen niet langer accepteren dat onze activiteiten worden verstoord voor grote groepen studenten en personeel, alleen omdat een kleine groep een bepaalde mening heeft. Ook kunnen wij niet langer de nodige veiligheidsmaatregelen voortzetten om te zorgen voor jullie veiligheid en die van anderen.

Hoewel we het betreuren dat jullie niet bereid zijn om samen te zoeken naar echte oplossingen, vinden we het belangrijk dat elke student zijn mening kan uiten. We faciliteren graag een demonstratie. Maar ook voor demonstraties gelden regels. De belangrijkste daarvan zijn dat onze activiteiten als instituut ongehinderd door kunnen gaan en dat we de veiligheid van alle studenten en medewerkers kunnen garanderen, inclusief die van jullie.

Als college van bestuur zoeken we jullie vandaag om 15.00 uur nogmaals op om met ons in gesprek te gaan en te zoeken naar echte oplossingen voor de problemen die jullie aankaarten. Ook zijn we bereid om samen te zoeken naar een plek waar jullie je recht om te demonstreren kunnen uitoefenen zonder de activiteiten van de universiteit voor anderen te verstoren.

Vanavond om 19.00 uur sluit het gebouw. Wij verzoeken jullie dringend het gebouw voor die tijd te verlaten. Iedereen die na die tijd nog in het gebouw is, overtreedt de huisregels.

We hopen dat we elkaar om 15.00 uur in de hal kunnen ontmoeten voor een constructief gesprek.

Update 7 februari 22:00 - Gebouw sluit om 22:30 uur

Zoals eerder aangegeven gaat het gebouw om 22:30 dicht. We verzoeken iedereen daarom nogmaals dringend het pand te verlaten voor 22:30. Een ieder die na dit tijdstip nog in het gebouw aanwezig is, is in overtreding en dat kan gevolgen hebben. Wij kunnen jullie veiligheid niet garanderen, je bent zelf verantwoordelijk als je het pand niet verlaat.

Update 7 februari 19:30 - Het College van Bestuur (CvB) heeft begin van de avond het volgende gedeeld met OccupyEUR:

"Het College van Bestuur (CvB) vindt het belangrijk dat studenten hun mening openlijk kunnen uiten. Het CvB is blij dat de demonstratie vandaag plaatsvindt met respect voor andere mensen en hun eigendommen, en roept op dat zo te houden.

De onderwerpen die OccupyEUR aansnijdt, hebben de aandacht van het bestuur. We vinden zelfs dat we echte vooruitgang hebben geboekt op deze onderwerpen, en willen hierover graag met jullie in debat. We beseffen dat OccupyEUR wil dat we meer doen. Er zijn echter ook groepen studenten en medewerkers die juist vinden dat ons beleid te ver gaat.

Als bestuur voelen wij ons verantwoordelijk voor de hele academische gemeenschap. Wij geloven dat academisch debat de enige manier is om onze doelen als gemeenschap te bereiken. Ook met OccupyEUR zijn en waren wij op zoek naar manieren om een constructief debat aan te gaan. Wij betreuren dat het zover nog niet is gekomen. In feite verwijzen jullie ons naar EUR-academici om deze onderwerpen mee te bespreken. Wij zullen dat doen - zoals wij dat eerder deze week ook hebben gedaan met de erkenning van de klimaat- en ecologische noodtoestand.

We willen erop wijzen dat we door jullie acties van vandaag lessen en examens hebben moeten vervangen en annuleren. We kunnen niet toestaan dat door een kleine groep studenten die hun mening uiten, grote groepen studenten gehinderd worden in hun activiteiten.

Het gebouw sluit normaal gesproken om 19.00 uur, maar we willen jullie graag de gelegenheid geven om het programma af te ronden. Om veiligheidsredenen kunnen we niet toestaan dat iemand na sluitingstijd blijft. Daarom verzoeken wij jullie dringend het gebouw vandaag voor 22.30 uur te verlaten. Voor die tijd zijn we graag bereid een kopje thee te drinken."

Bericht 7 februari 15:00 - De sfeer is gemoedelijk en het CvB zoekt het gesprek met aanwezigen op

Sinds vanmorgen 11.30 protesteren ongeveer vijftig mensen van OccupyEUR in de hal van het Erasmus Building van de EUR op campus Woudestein. Zij willen onder andere dat de universiteit de banden met de fossiele industrie verbreekt, een einde maakt aan tijdelijke contracten van medewerkers en zorgt voor een toegankelijkere campus. De sfeer is gemoedelijk, maar door het protest wordt voor onderwijsactiviteiten die vandaag in de aula en tentamenruimtes van het Erasmus Building plaatsvinden een andere locatie gezocht. 

Het CvB zoekt het gesprek met de aanwezigen en deelt een deel van hun zorgen. We willen als organisatie, in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering per saldo een positieve impact hebben op klimaat én ecosystemen. Daarom heeft het bestuur de duurzame ambities aangescherpt en dit deze week in een openbaar statement kenbaar gemaakt.

 

Gerelateerde content

Erasmus Universiteit Rotterdam erkent klimaat- en ecologische noodtoestand

De Erasmus Universiteit Rotterdam erkent de klimaat- en ecologische noodtoestand. Met de verklaring scherpt de universiteit haar eigen duurzame ambities aan.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen