Update - Bezetting Sanders Building beëindigd: uitnodiging gesprek met college volgt

End Fossil Occupy movement in Sanders Building

Maandag 28 november heeft een bezetting plaatsgevonden in het Sanders Building op campus Woudestein door actiegroep OccupyEur. Het College van Bestuur van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) stelde in eerste instantie twee voorwaarden. Onderwijs en onderzoek moeten ongehinderd doorgaan, en de veiligheid van medewerkers en studenten mag nooit in het gedrang komen. Uiteindelijk is deze bezetting maandagavond beëindigd om veiligheidsredenen.

Het College van Bestuur van EUR wil benadrukken dat het de open dialoog over duurzaamheid blijft voeren, ook met de actievoerders. "Als onderdeel van onze strategie, waarin dit thema een grote rol speelt, zijn we zeer actief om duurzaamheid in alle lagen van de organisatie te integreren. Op korte termijn gaan we met hen een moment inplannen", aldus Ed Brinksma, voorzitter CvB.

De politie beëindigde op maandagavond de bezetting. Ed Brinksma: "In de loop van maandagmiddag hebben we uit zeer betrouwbare bronnen informatie ontvangen die maakte dat we de veiligheid van onze medewerkers, studenten en de demonstranten op onze campus niet langer konden garanderen. Deze dreiging was in eerste instantie extern."

Op advies en in aanwezigheid van de politie zijn de circa 50 actievoerders, waarvan een deel geen EUR-achtergrond bleek te hebben, vriendelijk verzocht het gebouw te verlaten. De meerderheid heeft dit ook gedaan, zonder dwang of drang. Een kleine groep actievoerders weigerde – na meerdere verzoeken – het pand te verlaten; de politie nam het toen over en heeft hen naar buiten begeleid.

Update - maandag 28 november 19:00

In de loop van de middag hebben we uit zeer betrouwbare bronnen informatie ontvangen die maakt dat we de veiligheid van onze medewerkers, studenten en de demonstranten op onze campus niet langer kunnen waarborgen. De bezetting is daarom vanavond beëindigd, en we zullen in overleg op zoek moeten gaan naar een manier om de dialoog alsnog te kunnen voeren.

We benadrukken dat ook wij een duurzame samenleving van het allergrootste belang vinden. Als onderdeel van onze strategie, waarin dit thema een grote rol speelt, zijn we zeer actief om duurzaamheid in alle lagen van de organisatie te implementeren.

Bericht maandagochtend 28 november

Op maandagochtend 28 november is er door actievoerders een bezetting gestart in een gebouw op de campus bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. De groep van actievoerders noemt zichzelf Occupy EUR (End Fossil Occupy movement). Het College van Bestuur heeft begrip voor de beweegredenen van de groep, en gaat in principe graag de dialoog aan.

Voor zover wij begrijpen bestaat de groep actievoerders uit studenten die zich zorgen maken om het klimaat en de toekomst. Erasmus Universiteit Rotterdam deelt die zorgen. Ed Brinksma, voorzitter van het College van Bestuur: "De universiteit neemt haar verantwoordelijkheid op dat vlak en is al langere tijd actief bezig om duurzaamheid in alle lagen van de organisatie te implementeren, door middel van diverse initiatieven. We hopen dat de actievoerders tot een open dialoog bereid zijn en dat onderwijs en onderzoek op de campus niet gehinderd zullen worden."

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen