Vaccinatiepaspoort komt volksgezondheid ten goede, maar wel onder enkele voorwaarden

Het uitgangspunt dat vaccineren een vrijwillige keuze is, blijft ongewijzigd. Dat aan het niet-vaccineren consequenties verbonden kunnen worden is gerechtvaardigd, dat schrijft André den Exter, universitair hoofddocent Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law, in het Nederlands Dagblad. Zonder een vaccinatiepaspoort, een bewijs van vaccinatie tegen COVID-19, zou de toegang tot evenementen, kinderopvangcentra of bijvoorbeeld sportclubs kunnen worden geweigerd, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Het weigeren van ongevaccineerden is toegestaan in het belang van de volksgezondheid, omdat deze groep het virus verspreidt. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan zo’n maatregel moet voldoen. Ten eerste moet iedereen in de gelegenheid zijn geweest om gevaccineerd te worden. Ten tweede moet een minder ingrijpend alternatief niet beschikbaar zijn. Alternatieven zoals bijvoorbeeld sneltesten moeten worden aangeboden, mits dit geen onredelijke last legt op degene die dit moet faciliteren. Het uitgangspunt bij het weigeren is dat het doel in redelijke verhouding staat tot de maatregel.

Den Exter kaart in het opiniestuk aan dat het invoeren van een vaccinatiepaspoort bijvoorbeeld gerechtvaardigd zou kunnen zijn in zorginstellingen voor verstandelijk beperkten, waar onvoldoende medewerkers zich hebben laten inenten. Van discriminatie van niet-gevaccineerde zorgmedewerkers is in dat geval geen sprake, immers mogen ongelijke gevallen naar hun aard verschillend behandeld worden. Ook hierbij geldt echter wel dat mogelijke alternatieven ook moeten worden afgewogen. Voor een sportclub ligt de drempel om iemand te weigeren bijvoorbeeld hoger: “Mogelijk zullen besturen niet genegen zijn een dergelijke maatregel te nemen, maar als leden opzeggen vanwege de onveilige omgeving, zullen zij overstag moeten gaan. Hetzelfde geldt voor de horeca: die is vooralsnog niet enthousiast over de invoering van een vaccinatiepaspoort, maar als klanten wegblijven, biedt een dergelijke maatregel uiteindelijk nieuwe kansen.”

Den Exter verwacht niet dat vanuit Den Haag op korte termijn zo’n paspoort zal worden verschaft, aangezien het huidige kabinet demissionair is en dit onderwerp als controversieel is aangemerkt. Echter kunnen bedrijven, verenigingen en andere instellingen zo’n paspoort ook zelf invoeren. Laat de markt zijn werk maar doen, aldus Den Exter.

Universitair Hoofddocent

André den Exter

Meer informatie

Het gehele opiniestuk van André den Exter is hier te lezen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen