Valory (finalist van het ESE Innovation Tournament) ook winnaar van het Nationaal Flex Innnovatiefonds 2015

Valory (finalist van het ESE Innovation Tournament) ook

Arian Oosthoek, alumnus van de masteropleiding Marketing aan Erasmus School of Economics, heeft met zijn start-up Valory de landelijke finale van het Flex Innovatiefonds 2015 gewonnen. Valory sleepte een prijs van 79.000 euro in de wacht. Eerder kwam Oosthoek al als winnaar uit de bus bij het ESE Innovation Tournament.

Valory wil de mobilisatie van academische kennis ondersteunen en op die manier van toegevoegde waarde zijn voor ondernemingen die op zoek zijn naar unieke vakkennis. Vakkennis die op dit moment wellicht verscholen ligt binnen de wetenschappelijke instellingen. Om dit te bewerkstelligen, heeft Valory een online netwerk opgezet waarbij bedrijven worden gekoppeld aan getalenteerde wetenschappers, en de overdracht van waardevolle kennis vanuit de academische wereld naar het bedrijfsleven wordt gestroomlijnd.

Het Flex Innovatiefonds is een initiatief van enkele grote spelers op de Nederlandse arbeidsmarkt en heeft als doel innovatie en een toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt te stimuleren. De jury bestond dit jaar uit succesvolle ondernemers en managers van bedrijven als Randstad, FS Group, ABU, ABN AMRO en de voor ondernemerschap verantwoordelijke afgevaardigde van het ministerie van Economische Zaken. De jury verkoos Valory tot het meest innovatieve bedrijfsplan. Bovendien, zo oordeelde de jury, kan dit plan in 2015 het grootste effect op de flexmarkt sorteren ten opzichte van alle potentiële start-ups op landelijk niveau.

Het idee achter Valory ontstond nadat Arian Oosthoek en Bowen Yang, een medestudent van de master Marketing, hun idee indienden bij het ESE Innovation Tournament, georganiseerd door prof.dr. Stefan Stremersch en dr. Nuno Camacho en wat gericht is op het stimuleren van innovatie en ondernemerschap onder studenten van Erasmus School of Economics. Bij aanvang van het toernooi op 1 mei 2013 was het idee om alle studenten aan de economische faculteit aan te moedigen om nieuwe ideeën uit te werken aan de hand van vier perspectieven: (i) opleiding, (ii) creatie van kennis, (iii) verspreiding van kennis en (iv) internationalisering. Valory was een van de vijf geselecteerde finalisten uit de 146 uitstekende ideeën die voor het toernooi werden ingediend. Arian en Bowen werden vervolgens uitgenodigd om hun idee te pitchen ten overstaan van een jury bestaande uit bestuurders van Erasmus School of Economics (onder wie decaan prof. Philip Hans Franses) en andere vertegenwoordigers van het organisatiecomité.

Na het winnen van het ESE Innovation Tournament werd Valory verder begeleid en ondersteund door Stremersch en Camacho, die het team adviseerden en aanmoedigden om een start-up op te richten rondom hun idee. Vervolgens ontving Valory ondersteuning van het Erasmus Centre for Entrepreneurship. Het winnen van het Flex Innovatiefonds 2015 bevestigt wederom dat het Valory-team erin geslaagd is om zijn idee te laten rijpen tot een veelbelovend en waardevol voorstel. Tijdens het evenement was Arian Oosthoek zichtbaar ingenomen met de prijs: "Erkend worden door gevestigde juryleden, die ook nog internationale kansen voor ons zien weggelegd, is geweldig en betekent een enorme impuls voor ons bedrijf."

Prof.dr. Stefan Stremersch sprak tevens zijn waardering en tevredenheid uit over de prestatie van Valory: “Deze prijs laat zien dat er enorm ondernemend talent onder onze studenten aanwezig is. Bovendien toont dit aan dat innovatieprocessen vanaf de basis, zoals het ESE Innovation Tournament, een uitstekende manier vormen om dergelijk ondernemend talent aan het licht te brengen en deze talenten vervolgens te helpen bij het vertalen van hun ideeën naar uitvoerbare bedrijfsplannen, waardoor ze kunnen uitgroeien tot succesvolle start-ups. In algemene zin laat deze prijs zien dat, door ze voldoende autonomie en geschikte kanalen te bieden om hun ideeën te uiten, ondernemende studenten of werknemers prachtige dingen tot stand kunnen brengen.”

Meer informatie

In 2009 startte Arian Oosthoek met zijn studie aan Erasmus School of Economics en behaalde vervolgens een Bachelor of Science in Economie en Bedrijfseconomie. In 2012 begon hij met de masteropleiding Marketing aan Erasmus School of Economics.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, communicatiemedewerker aan Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, mobiel 06 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen