Veel media-aandacht voor de KidsRights Index 2017

De KidsRights Index 2017 die op 15 mei gepubliceerd is door de KidsRights Foundation heeft veel nationale en internationale media-aandacht gekregen. De KidsRights Index is een initiatief van de KidsRights Foundation, in samenwerking met Erasmus University Rotterdam: Erasmus School of Economics en het International Institute of Social Studies.

De index is een ranking van alle landen die het VN verdrag inzake de Rechten van het Kind hebben geratificeerd en waarvan voldoende data beschikbaar is, in totaal 165 landen in 2017. De index verzamelt gegevens uit twee gerenommeerde bronnen: kwantitatieve gegevens die worden gepubliceerd en regelmatig worden bijgewerkt door UNICEF op www.data.unicef.org en kwalitatieve gegevens die zijn gepubliceerd door het VN Comité voor de Rechten van het Kind in haar slotwaardering voor alle staten die juridisch gebonden zijn aan het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

Meer informatie

Zie hieronder het media overzicht. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen