Veel media aandacht voor het onderzoek van Olivier Marie

De wetenschappelijke publicatie 'High Achievers? Cannabis Access and Academic Performance' van Olivier Marie, hoogleraar arbeidseconomie aan Erasmus School of Economics, en Ulf Zölitz in de Review of Economic Studies heeft veel internationale media-aandacht gekregen. 

In de publicatie doen Marie en Zölitz onderzoek naar de academische prestaties van Nederlandse studenten, op het moment dat zij toegang hebben tot de aankoop van legale wiet. Uit het onderzoek bleek dat de restricities, die waren opglegd op de toegang tot legale wiet, een significant verhogend effect hadden op de cijfers van studenten die door de restricities geen toegang meer kregen. 

Meer informatie

Klik hier voor het artikel in de Washington Post, d.d. 25 juli 2017.

Klik hier voor het artikel op de Morgen, d.d. 29 juli 2017.