Veiligheid en productiviteit bijten elkaar niet

Veiligheid en productiviteit bijten elkaar niet

De logistieke sector kan tegelijkertijd veiliger en productiever. Om dat te bereiken is wel inzicht nodig in de motivatie van logistiek managers en hun medewerkers.  Dit stelt Jelle de Vries, promovendus van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Hij verdedigt zijn proefschrift donderdag 18 februari 2016 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor een van zijn studies in zijn proefschrift 'Behavioral Operations in Logistics' onderzocht De Vries het veiligheidsleiderschap en de drijfveren van magazijnmanagers. Managers die veel nadruk leggen op veiligheid bleken ook daadwerkelijk minder arbeidsongevallen te hebben in hun magazijnen. Zij nemen hun managementbeslissingen relatief vaak vanuit de motivatie (‘regulatieve focus’) om ongevallen te voorkomen.

Daarnaast zorgt de zogenaamde ‘preventiefocus’ van deze managers ervoor dat zij in hun manier van leidinggeven meer de nadruk leggen op het naleven van regels en op ieders verantwoordelijkheid voor veiligheid. Opvallend genoeg bleek dat verbeteringen op het gebied van veiligheid bij een veiligheidsgerichte managementstijl niet ten koste gaan van de productiviteit in magazijnen.

Orderpicking
Uit het proefschrift blijkt dat de productiviteit van het orderpickproces (in een magazijn) omhoog gaat wanneer medewerkers in een systeem werken dat aansluit bij hun vorm van motivatie en zij daar ook de passende beloning bij krijgen. Uit een experiment komt naar voren dat orderpickers die worden gedreven door een 'preventiefocus' productiever zijn wanneer ze werken in een orderpicksysteem dat is gebaseerd op samenwerking. Deze groep is ook gevoeliger voor incentives en bonussen die teamprestaties belonen. De Vries verwacht hij dat zo’n betere afstemming tussen motivaties van medewerkers en systeem uiteindelijk ook zal bijdragen aan hun welzijn.
Ook bij vrachtwagenchauffeurs blijkt een hoger veiligheidsbewustzijn niet ten koste te gaan van de productiviteit.

Over de promovendus
Jelle de Vries is promovendus bij de afdeling Technology & Operations Management van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Zijn onderzoek richt zich op Behavioral Operations Management, de invloed van gedragsfactoren (zoals leiderschap, persoonlijkheid) op operationele processen en uitkomsten (arbeidsveiligheid, productiviteit, kwaliteit).

Meer informatie

Ramses Singeling, T (010) 408 2028 M 0031 (0)6 24 59 54 68 E singeling@rsm.nl