Veiligheidstraining voor onderzoekers in risicogebieden nodig

Veiligheidstraining voor onderzoekers in risicogebieden

Jaarlijks trekken duizenden onderzoekers vanuit Nederland en andere landen de wereld in om veldonderzoek te doen: gegevens verzamelen, informatie checken, de situatie ter plekke beoordelen. Maar hoe veilig is dat? Wetenschappers van onder meer het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag schreven ‘Security Guidelines for Field researchers in Complex, Remote and Hazardous Places’ voor de veiligheid van onderzoekers in afgelegen, complexe en gevaarlijke gebieden. Geef ze een veiligheidstraining, adviseren ze.

Ongelukken in afgelegen gebieden, andere of mindere gezondheidszorg, roofovervallen en oorlog met buurlanden, of interne conflicten: het is hoog tijd om onderzoekers beter voor te bereiden op de risico's van hun onderzoek.

Risico's voor betrokkenen
'Guidelines for researchers' helpt onderzoekers bij het voorbereiden en uitvoeren van hun veldwerk. Zijzelf lopen namelijk niet alleen risico's, maar ook de mensen die zij interviewen en anderen die bij het onderzoek betrokken zijn, zoals vertalers, betrokken universiteiten en instellingen en de sponsors van het onderzoek.

Keuzes
Bovendien kunnen de risico's invloed hebben op de resultaten van het onderzoek. De auteurs van de handleiding bepleiten dat onderzoekers bij hun methodologische en ethische keuzes nadrukkelijk rekening houden met de risico's van de omgeving waarin het onderzoek wordt uitgevoerd. De handleiding is een hulpmiddel en bevat niet alleen veel informatie over mogelijke risico's maar ook concrete suggesties over hoe daarmee om te gaan. Maar daarnaast, aldus de auteurs, zouden alle onderzoekers een veiligheidstraining moeten volgen.

International Institute of Social Studies (ISS)
Het ISS is een internationaal onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van ontwikkelingsstudies. Het ISS is gevestigd in Den Haag en is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jaarlijks studeren er zo'n 300 tot 400 studenten, voornamelijk uit ontwikkelingslanden. De meeste studenten volgen de Master of Arts opleiding en daarnaast heeft het ISS een groot PhD programma. 

Titel: Security Guidelines for Field researchers in Complex, Remote and Hazardous Places

Auteurs: Dorothea Hilhorst, Lucy Hodgson, Bram Jansen, Rodrigo Mena

Professor Dorothea Hilhorst is professor of humanitarian aid and reconstruction at ISS.

Meer informatie

Marketing & Communicatie ISS:

Sandra Nijhof (sandra.nijhof@eur.nl)/ Tel 070 4260419/06 51266151 
Femke van der Vliet (femke.vandervliet@eur.nl).