VENI-beurs voor Edith Leung

Edith Leung, universitair docent Financial Accounting van Erasmus School of Economics, is een Veni-subsidie toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan jong wetenschappelijk talent dat recent is gepromoveerd.

Met de financiering van maximaal 250.000 euro kan Edith Leung drie jaar vervolgonderzoek doen. Veni maakt onderdeel uit van de prestigieuze Vernieuwingsimpuls van NWO, bestaande uit Veni, Vidi en Vici. Hiermee biedt NWO wetenschappers in verschillende stadia binnen hun carrière de mogelijkheid om grensverleggend onderzoek te doen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. Leung is een van de twaalf onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam die een beurs is toegekend.

Het onderzoek van Edith Leung richt zich op de aangepaste, zogenaamde “non-GAAP”, prestatiemaatstaven die bedrijven rapporteren, en niet volgens de geldende accountingregels worden opgesteld. Dergelijke prestatiemaatstaven worden gezien als onbetrouwbaar en misleidend, hoewel hier geen concreet bewijs voor is. Het onderzoek van Leung draagt volgens NWO bij aan het huidige debat door de waarde van non-GAAP rapportering in verschillende contexten te analyseren (Disclosures of alternative performance metrics: misleading or informative?).

Over NWO

NWO is de onafhankelijke nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 500 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Ronald de Groot, Communication Officer aan Erasmus School of Economics. rdegroot@ese.eur.nl, 06-53 641 846.