VENI-beurs voor Jan Stoop

Universitair docent dr. Jan Stoop, verbonden aan de capaciteitsgroep Toegepaste Economie van Erasmus School of Economics is een Veni-subsidie toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan jong wetenschappelijk talent dat recent is gepromoveerd.

Met de financiering van maximaal 250.000 euro kan Jan Stoop drie jaar vervolgonderzoek doen. Veni maakt onderdeel uit van de prestigieuze Vernieuwingsimpuls van NWO, bestaande uit Veni, Vidi en Vici. Hiermee biedt NWO wetenschappers in verschillende stadia binnen hun carrière de mogelijkheid om grensverleggend onderzoek te doen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek.

Jan Stoop heeft zich gespecialiseerd in de relatie tussen gedrag zoals dat wordt getest in een laboratorium en in het echte leven. Labexperimenten worden in toenemende mate toegepast in de economie, maar ze worden vaak bekritiseerd omdat het gedrag getest wordt in een te simplistische setting, gebruikmakend van vaak alleen studenten, tegen lage beloningen, etc. Een labexperiment biedt dus beperkt inzicht in hoe mensen zich zullen gedragen in normale omstandigheden. Dit ondermijnt de relevantie van de resultaten uit het laboratoriumonderzoek voor beleidsadvies. 
In het project van Jan Stoop wordt de spanning onderzocht tussen resultaten uit het lab en de dagelijkse omstandigheden, dit door systematisch de resultaten uit het laboratorium stap-voor-stap realistischer te maken: van puur labonderzoek naar veldexperimenten waar deelnemers geen idee hebben dat ze deel uit maken van het onderzoek. Vervolgens worden de conclusies van de vergelijking, die duidelijk maken welke elementen bijdragen aan de externe validiteit van een experiment, weer geïmplementeerd in een nieuw labontwerp ter verhoging van de relevantie.

Jan Stoop ontving eerder al veel internationale erkenning voor zijn onderzoek. Zo is Stoop ook als gastonderzoeker verbonden aan de Universiteit van Chicago, waar hij samenwerkt met John List, die toonaangevend is in het vakgebied. Het onderzoek van Jan Stoop leidde ondermeer tot een publicatie in de Journal of Political Economy, een van de absolute toptijdschriften in de Economie, In 2013 beloonde Erasmus Universiteit Rotterdam Jan Stoop met een EUR Fellowship als talentvolle onderzoeker.

Prof. dr. Philip Hans Franses, decaan van Erasmus School of Economics is blij met het succes Jan Stoop. Hij merkt op: "Deze Veni-subsidie voor Jan Stoop is een volledig terechte persoonlijke erkenning voor zijn individuele wetenschappelijk talent en de originaliteit van zijn onderzoek. Het bevestigt ook de sterke positie van Erasmus School of Economics in dit onderzoeksgebied. Gedragsonderzoek is vandaag de dag erg ‘hot’. Ik ben blij dat NWO wederom erkent dat Erasmus School of Economics op het gebied van behavioral economics een internationaal toonaangevende onderzoeksgroep heeft, die echt barst van individueel talent".

Meer informatie

Over NWO

NWO is de onafhankelijke nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 500 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Ronald de Groot, Communication Officer aan Erasmus School of Economics. rdegroot@ese.eur.nl, 06-53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen